Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111059
RVG 112999

Werkzame stof

Apomorfine-hydrochloride

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen

Samenstelling

Injectie/infusie-oplossing: 10 mg of 5 mg/ml.
Bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel (anti-oxidans).

Fabrikant/Leverancier

EVER Neuro Pharma GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Parkinson, wanneer andere orale (= inname via de mond) niet of niet voldoende helpen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie (= respiratore depressie)

Bewegingsstoornissen, zoals overtollige bewegingen en spierkrampen, als gevolg van behandeling met levodopa

Borstvoeding

Dementie

Kinderen en adolescenten, jonger dan 18 jaar

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een meer van de bestanddelen (o.a. natrium-bisulfiet) of voor vergelijkbare middelen.

Natriumbisulfiet kan bij daarvoor gevoelige patiënten, met name bij personen met een ziektegeschiedenis van astma en allergie, ernstige allergische reacties veroorzaken.

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , slaperigheid, extreme sufheid, verwardheid, overdreven geluksgevoel (= euforie), rusteloosheid en/of visuele waanvoorstellingen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Neem contact op met uw (huis)arts als u last heeft van deze bijwerking.

Hoe werkt het?

De werkzame stof stimuleert bepaalde dopamine-receptoren. Hierdoor worden bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson verminderd.

Na injectie begint de werking na ca. 4-12 minuten en duurt ca. 1 uur.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen (= dyskinesieën), ernstige

Bloeddrukdaling en duizeligheid bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Braken

Misselijkheid

Verwardheid, lichte

Waanvoorstellingen (= hallucinaties), beelden

Wisselwerkingen

Antipsychotica (= medicijnen tegen psychosen)

Bloeddrukverlagers (= antihypertensiva)

Hartmiddelen, bepaalde

Parkinson-middelen, andere dan dit middel

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in bijsluiter van de verpakking

De (huis)arts zal u vertellen hoe veel en hoe vaak u dit middel moet injecteren.

De ampullen direct na opening gebruiken. Na opening van de ampul is dit middel niet houdbaar.

Gebruik dit middel niet als de oplossing groen verkleurd is.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Dit medicijn niet in de koelkast bewaren, niet bevriezen en niet aan overmatig zonlicht of warmte blootstellen.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker als u vragen heeft over dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.
Als u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Neem niet meer en ook niet minder van dit medicijn dan uw (huis)ats heeft voorgeschreven.

Pleeg eerst overleg met uw (huis)arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij APO-GO®

Bijzonderheden

Dit medicijn bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Ademhalingsproblemen en braken

Bijsluiters

Dacepton
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017