Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (=UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07055
RVG 07405
RVG 07476
RVG 11775
RVG 13157
RVG 14996
RVG 17569
RVG 18153
RVG 27963
RVG 30759-63

Werkzame stof

Valproïnezuur

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Middelen ter voorkoming van een migraine aanval

Samenstelling

I.V.:poeder voor injectievloeistof 400 mg

Vloeistof voor kinderen: voor oraal gebruik 300 mg/ml

Stroop (suikervrij), 300 ml: 40 mg valproïnezuur per ml (bevat saccharose en natrium).
Depakine® stroop bevat natriummethylhydroxybenzoaat en - en propylhydroxybenxoaat als conserveermiddelen.

Tabletten ('Enteric'), maagsapbestendig (= maagsapresistent): 150 mg, 300 mg en 500 mg valproïnezuur (bevatten natrium)

Tablet, deelbaar met gereguleerde afgifte 'Chrono' 300 mg, 500 mg

Granulaat met gereguleerde afgifte 'Chronosphere', 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg en 1000 mg.

Fabrikant/Leverancier

Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 17172//11775
RVG 22771//11775
RVG 110791//13157
RVG 110797//11775
RVG 112498//13157
RVG 112499//11775

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 106692//13157
RVG 107020//11775
RVG 114649//18153

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 110594//13157
RVG 110599//11775
RVG 110764//13157
RVG 110763//11775

Medcor Pharmaceuticals B.V (parallel import)
RVG 114909//30763
RVG 114908//30762

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie

migraine

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alvleesklierfunctie-stoornissen

Bloedingsneiging, verhoogde (hemorragische diathese)

Leverfunctie-stoornissen

Leverfunctie-stoornissen t.g.v. gebruik van dit medicijn of vergelijkbare middelen (= valproaten), ook indien in de familie voorgekomen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de hulpstoffen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven
(tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen -vooral in combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie- duizeligheid en/of slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer, het bedienen of besturen van machines en sporten ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen epilepsie (= anti-epileptische werking).

Dit medicijn kan een migraine aanval voorkomen.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremoren)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Bloedingstijd, verlengde

Braken, vooral in het begin

Diarree, vooral in het begin

Eetlust, toename

Leverbeschadigingen, vooral bij kinderen en soms zeer ernstig

Lusteloosheid

Maagdarm-klachten, vooral in het begin

Maagkrampen, vooral in het begin

Misselijkheid, vooral in het begin

Slaperigheid (= somnolentie)

Sufheid (= sedatie), vooral in het begin

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine®)

Fluoxetine

Cimetidine

Erythromycine

Bloedstolling-vertragende middelen (= 'trombose middelen', anticoagulantia)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Fenobarbital

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Primidon (= Mysoline®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De maagsap-bestendige tabletten vóór of tijdens de maaltijd zonder kauwen heel innemen.

De stroop niet samen met koolzuurhoudende vloeistoffen innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan of steeds weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Epilepsie-patienten moeten hun medicijnen altijd innemen om nieuwe epilepsie-aanvallen te voork¢men. Dit omdat tijdens een aanval de kans op een ongeluk groter is en omdat iedere nieuwe aanval de ziekte verergert. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patienten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Gebruik op eigen initiatief niet meer of minder geneesmiddel dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem/haar ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Bespreek voorafgaande aan een (voorgenomen) zwangerschap met uw (huis)arts of u dit medicijn dan nog mag gebruiken of dat u over moet stappen op en ander medicijn tegen uw epilepsie.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, moet u dat beslist voorleggen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Depakine®

U kunt ook uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Depakine stroop bevat natriummethylhydroxybenzoaat en - en propylhydroxybenxoaat als conserveermiddelen.

Overdosering

Slaperigheid die kan overgaan in bewusteloosheid (= coma).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017