Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1990

Werkzame stof

Methysergide

Geneesmiddelgroep

Hoofdpijn-middelen

Samenstelling

Dragee: 1 mg methysergide-waterstofmaleaat

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine, voorkómen van (= preventie) migraine of migraine-achtige hoofdpijn

Clusterhoofdpijn (= Horton-syndroom), voorkómen van (= preventie) clusterhoofdpijn en andere hoofdpijnen t.g.v. doorbloedingsstoornissen van het hoofd (= vasculaire hoofdpijnen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aderontsteking (= phlebitis)

Aderverkalking (= slagaderverkalking = arteriosclerose), indien verergerend (= progressief)

Bindweefselziekten (= collageenziekten)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bloedvergiftigingsverschijnselen (sepsis)

Bovenste urinewegen, vernauwingen (= obstructie)

Hartklepgebreken

Kinderen

Kransslagader-verkalking van het hart (= coronaire arteriosclerose)

Leverfunctiefunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie)

Lichamelijke verzwakking, ernstige (= cachexie)

Longziekten met bindweefselvorming

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie)

Onderhuidse bindweefsel-ontsteking (= cellulitis) van handen en voeten

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Vaataandoeningen in het lichaam (= perifeer)

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking van dit medicijn kan schade aan de vrucht door gebruik tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Methysergide heeft een gunstig effect op hoofdpijnen t.g.v. doorbloedingsstoornissen van het hoofd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Duizeligheid

Gewichtstoename

Handen en voeten, koud, verdoofd en pijnlijk gevoel

Huidreacties

Misselijkheid

Psychische veranderingen, licht en voorbijgaand

Slapeloosheid

Slaperigheid

Tintelend gevoel

Vaatvernauwing (= vasoconstrictie) van kleine en grote slagaders (= arteriën), waardoor pijn in de borst kan ontstaan

Vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Ergotamine

Medicijnen met een vaatvernauwende (= vasoconstrictieve) werking.

Sumatriptan (= Imigran®

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Dragees heel innemen tijdens de maaltijd.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat een negatief effect hebben op de werking van het middel.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Deseril®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Deseril
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017