Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 22148-9
RVG 26669-70

Werkzame stof

Tolterodine

Geneesmiddelgroep

Urine-incontinentie-middelen

Samenstelling

Capsules met gereguleerde afgifte (slow release, 'SR'): 2 mg en 4 mg tolterodine-l-tartraat

Tabletten: 1 mg en 2 mg tolterodine-l-tartraat

Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 103117//26670

Euro Registratie Collectief B.V.
RVG 106951//26670

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 109993//22149

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Instabiele of hyperactieve blaas, waardoor o.a. verhoogde aandrang, veelvuldige urine-lozingen (= incontinentie) en/of plotseling verlies van urine (= urge-incontinentie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Dikkedarm-ontsteking, zwerende (= colitis ulcerosa), ernstige

Dikke darm, vergroot (= megacolon), t.g.v. vergiftiging (= toxische)

Gesloten kamerhoek-glaucoom, wanneer onvoldoende onder controle

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert de spierspanning (= tonus) van de wand en de sluitspier van de hyperactieve urineblaas. Hierdoor wordt de opslagcapaciteit van de blaas vergroot en de aandrang tot urineren en het aantal urinelozingen vermindert.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Droge mond

Gevoelsstoornissen van de huid (= paresthesieën)

Gezichtsstoornissen (accomodatiestoornissen van het oog)

Hoofdpijn

Hoornvlies van het oog dof ten gevolge van uitdroging en eventuele ontsteking (= xeroftalmie)

Huid, droge

Nervositeit

Slaperigheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Verstopping (= obstipatie)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde

Medicijnen die de beweeglijkheid (= peristaltiek) van de darm bevorderen, zoals cisapride (= Prepulsid®) en metoclopramide (= Primperan®)

Medicijnen die het enzym CYP2D6 remmen, zoals bepaalde antidepressiva

Geneesmiddelen die het enzym CYP4A4 remmen, zoals claritromycine (= Klacid®), erytromycine (= Eryc®, Erythrocine®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®) en miconazol (= Daktarin®)

Medicijnen met een parasympathicolytische werking of bijwerking(en)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering: 1 capsule of tablet per dag.

De capsules en tabletten niet kauwen, maar heel doorslikken met een glas water of tijdens de maaltijd.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt niet volledig vergoed (mei 2003).

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van/bijbetaling bij uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Bijsluiters

Detrusitol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017