Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 02975-6
RVG 08050-1
RVG 11547

Werkzame stof

Fenytoïne

Geneesmiddelgroepen

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Tabletten: 25 mg, 50 mg, 75 mg of 100 mg fenytoïne-natrium per tablet

Oplossing voor injectie: 250 mg fenytoine-natrium per 5 ml

Fabrikant/Leverancier

Apotex Europe B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie

Hartritme-stoornissen (ventriculaire hartaritmieën) ten gevolge van het gebruik van hartglycosiden (digoxine = Lanoxin®, ouabaïne)

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedbeeld-afwijkingen (= bloeddyscrasieën)

Hartfunctie-stoornissen, bepaalde (geen injectievorm gebruiken)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Porfyrie (= stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijk zijn voor de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn onderdrukt de werking van het centrale zenuwstelsel en heeft daardoor o.a. een anti-epileptische werking.

Dit medicijn onderdrukt ook hartfrequentie-stoornissen (= anti-aritmische werking)

Bijwerkingen

Beharing (niet-seksuele), overmatig (= hypertrichose)

Bevingen (= tremoren), van de handen

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Bloedbeeld-afwijkingen (= bloeddyscrasie)

Braken

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Foliumzuur-tekort

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Glucosegehalte van bloed, verhoogd (= hyperglykemie)

Huidreacties, allergische

Lever-afwijkingen, ernstige

Lupus erythematosus, ernstige

Lusteloosheid (= apathie)

Lymfklier-aandoeningen (lymfadenopathie)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Nervositeit

Oogbevingen (= nystagmus)

Spraakstoornissen

Stevens-Johnson-syndroom (= complex van ernstige bijwerkingen)

Tandvlees-aandoening (hyperplasie), vooral bij kinderen

Verstopping (= obstipatie)

Vitamine D-tekort met verlaagd bloedcalcium-gehalte en botaandoening (osteomalacie)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zenuwaandoeningen (= neuropathie)

Wisselwerkingen

Alcohol (bij voorkeur helemaal geen alcohol gebruiken)

Anticonceptiva, orale ('de pil'), verminderde betrouwbaarheid

Bloeddruk-verlagers (= antihypertensiva)

Bloedstolling-vertragende middelen ('trombose-middelen'), bepaalde cumarine-derivaten

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Chlooramfenicol (= Globenicol®)

Corticosteroïden

Dexamethason (= Decadron®)

Diazoxide (= Hyperstat®, Proglicem®)

Digitalis-preparaten (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Digitoxine

Dicoumarol

Disulfiram (= Anatbus®, Refusal®)

Doxycycline (= Dagracycline®, Doxy-Disp®, Dumoxin®, Neo-Dagracycline®, Unidox®, Vibra-S®, Vibramycine®)

Fenobarbital

Fenylbutazon (= Butazolidine®)

Foliumzuur

Isoniazide

Kinidine (= Cardioquin®)

Methadon (= Symoron®)

Metyrapon (= Metopiron®)

Pijnstillers (= analgetica) met (acetyl)salicylaat-verbindingen

Plasmiddelen (= diuretica)

Procaïnamide (= Pronestyl®)

Schildklierhormonen (= thyroxinen)

Sulfonamiden

Valproaten (Convulex®, Depakine®, Propymal®, valproïnezuur)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tabletten nauwkeurig volgens voorschrift tijdens of direct na de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slechter is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Wanneer u niet tevreden bent met de werking of last van bijwerkingen heeft , kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar. Het wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraarm .

U kunt aan uw (huis)arts, apotheker of zorgverzekeraar informatie vragen over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Diphantoïne Z®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- coördinatiestoornissen (= ataxie)
- oogbevingen (= nystagmus)
- uitspraakstoornissen (= dysartrie)
- bewusteloosheid (= coma)
- ademhalingsproblemen
- ademnood (= dyspnoe)
- lichtstijve pupillen
- bloeddrukdaling (= hypotensie)

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Diphantoine Z
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017