Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Difterie-toxoïde (D), tetanus-toxoïde (T) en geïnactiveerd, gezuiverd poliomyelitis vaccin type 1, 2 en 3 (P).

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Zie DTP-Vaccin RIVM® of Revaxis®

Fabrikant/Leverancier

Zie DTP-Vaccin RIVM® of Revaxis®

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Difterie , tetanus (= stijfkramp) en poliomyelitis (= 'polio' = kinderverlamming), bij kinderen vanaf 6 jaar als herhalingsdosis na een eerste vaccinatie (= primaire vaccinatie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweer, verminderde (o.a. bij HIV/AIDS), vaccinatie zo nodig uitstellen

Infectieziekten, acute (vaccinatie uitstellen)

Koorts, hoger dan 38,5oC (vaccinatie uitstellen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit vaccin, voor een of meer van de bestanddelen (sporen van neomycine, streptomycine en polymyxine B) of voor vergelijkbare vaccins

Vaccins, andere dan dit middel (niet gelijktijdig of niet binnen een bepaalde periode na elkaar geven)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de eerste termijn van de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Dit vaccin niet toedienen tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij toediening volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert (1) de vorming van antistoffen tegen tetanus- (= stijfkramp) en difterie-toxinen en (2) de humorale afweerreactie (= humorale immuniteit) tegen poliomyelitis (= kinderverlamming).

Bijwerkingen

Gewrichtspijn (= atralgie)

Injectieplaats: plaatselijke (= lokale) reacties, zoals pijn, roodheid, zwelling, weefselverharing (= induratie)

Hoofdpijn

Koorts

Lymfeklier-ontsteking (= lymfadenopathie)

Malaise

Spierpijn (= myalgie)

Wisselwerkingen

Andere vaccins

Immuno-suppressiva

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige toegediend in een spier (= intra-musculair).
Het vaccin moet voor inenting worden geschud.

Gebruikelijke vaccinatie-schema:
- 1e of primaire inenting (= vaccinatie)
- 2e inenting: tenminste 1 maand na 1e inenting
- 3e inenting: tenminste 6 maanden na 2e inenting.

Revaccinatie (= herhaalde inenting):
- 1e herhaalde inenting op ca. 4-jarige leeftijd
- 2e herhaalde inenting op ca. 9-jarige leeftijd.

Hoe te bewaren?

In de koelkast (dus niet in vriezer!) bij een temperatuur van 2-8oC.

Houdbaarheid: 3 jaar

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van DTP-Vaccin RIVM® of Revaxis®

Bijzonderheden

Zie DTP-Vaccin RIVM® of Revaxis®

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

DTP vaccin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017