Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 30589

Werkzame stof

Levodopa en carbidopa

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen

Samenstelling

Intestinale gel 20 mg levodopa/ml + 5 mg carbidopa/ml

Fabrikant/Leverancier

Solvay Pharmaceuticals GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Parkinson (parkinsonisme), met uitzondering van parkinsonisme als bijwerking van medicijngebruik

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedafwijkingen (= hematologische aandoeningen), indien niet (goed) behandeld

Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen), indien niet (goed) behandeld

Hormoon-aandoeningen (= endocriene aandoeningen), indien niet (goed) behandeld

Lever-aandoeningen

Long-aandoeningen

Nier-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Kinderen en volwassenen jonger dan 25 jaar

Staar (= glaucoom), bepaalde vorm (= gesloten kamerhoekglaucoom)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof onderdrukt de vorming en afgifte van moedermelk (= lactatie).

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verhoogt waarschijnlijk de dopamine-concentratie in de hersen, waardoor de dopamine-receptoren sterker worden gestimuleerd. Hierdoor nemen bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde beweeglijkheid (= hypokinesie), spierstijfheid en bevingen (=tremoren), af.

Dit medicijn remt de productie van moedermelk.

Algemeen

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremoren)

Bewegingsstoornissen (= dyskinesie), bepaalde (o.a. onwillekeurige bewegingen)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukdaling bij (plotseling) opstaan (= orthostatische hypotensie), vooral in het begin

Braken

Delirium (= delier), toxisch

Depressie

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Huid, roodkleuring in gezicht en hals (= flushing, 'blozen')

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Psychosen, toxische

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaapstoornissen

Speekselvloed

Stijfheid

Verwardheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-A-remmers)

Anti-braakmiddelen, bepaalde (fenothiazinen)

Antipsychotica

Benzodiazepinen

Cyclopropaan

Ferrofumaraat

Halothaan

Methionine

Methyldopa (= Aldomet)

Papaverine

Parasympathicolytica

Reserpine

Trichloorethyleen

Hoe te gebruiken?

De gel wordt via een sonde in de twaalfvingerige darm gebracht.

Volg bij inname van Duodopa nauwgezet de instructies van uw arts.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Duodopa
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017