Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2001

Werkzame stof

Parecoxib

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Poeders voor injectie (ampulllen 2 ml + oplosmiddel): 20 mg of 40 mg parecoxib per ampul

Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Milde tot ernstige pijn na operatie (= post-operatieve pijn)

NB. Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van dit middel, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Hartfalen, ernstig

Jeukende huiduitslag (= urticaria) of gezwollen huid (= angio-oedeem) na eerder gebruik van dit middel,acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Leverfunctie-vermindering, matige tot ernstige

Maagdarm-ontstekingen

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van dit middel, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van dit middel, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen, (acetyl) salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Post-operatieve pijn na coronaire bypass-operatie

Zwangerschap, 3de trimester

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Vanwege de werking kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap of de bevalling niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandines in het lichaam. Hierdoor wordt pijn onderdrukt (= analgetische werking).

Bijwerkingen

Ademhalingsproblemen (respiratoire insufficiëntie)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloed-laboratoriumwaarden, veranderingen, o.a. stiging van creatinine, verlaagd kaliumgehalte van het bloed ( hypokaliëmie)

Hartritme, afname (= bradycardie)

Huidgevoeligheid, verminderd (= hypo-esthesie)

Jeuk (= pruritis)

Keelontsteking (= faryngitis)

Opwinding

Plassen, verminderd (= oligurie)

Rugpijn

Slapeloosheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tandholte-ontsteking

Vochtophoping in de ledematen (= perifeer oedeem)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Dexamethason (o.a. in Decadron®, Dexa-POS®, Dexagenta-POS®, Dexamytrex®, Maxitrol®, Oradexon®, Sofradex®, Tobradex®)

Dextromethorfan

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Fluconazol (= Diflucan®)

Medicijnen met dezelfde werking (= remming van de prostaglandinesynthese)

Medicijnen die in de lever worden omgezet door het enzym CYP2D6
en/of CYP2C19, zoals diazepam (= Diazemuls®, Stesolid®, Valium®), fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), imipramine (= Tofranil®) en omeprazol (= Losec®)

Plasmiddelen (= diuretica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Warfarine of vergelijkbare bloedstollingremmers (= 'trombose-middelen' = 'bloedverdunners')

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Inde koelkast (niet in de vriezer!).

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) die slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Dynastat®

NB. Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Bijzonderheden

Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Dynastat
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017