Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Dopamine

Geneesmiddelgroep

Bloeddrukverhogers (= anti-hypotensiva)

Samenstelling

Infusievloeistof (concentraat), ampul 5 ml: 40 mg dopamine-hydrochloride per ml

Fabrikant/Leverancier

Zambon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartfalen na hartoperatie, hartfunctie-vermindering (= hartinsufficiëntie) of nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie)

Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), verminderde urinevorming (= diurese), wanneer plasmiddelen (= diuretica) niet of onvoldoende helpen

Shock, bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Feochromocytoom (verhoogde adrenaline-productie)

Hartritme-stoornissen, bepaalde vormen (o.a. tachy-aritmie en kamerfibrilleren)

Kinderen (geen ervaring met dit middel)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verbetert de pompwerking van het hart (= positief inotrope werking).

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angineuze klachten (angina pectoris-klachten)

Benauwdheid, ademnood (dyspnoe)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Hartritme-stoornissen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Weefselafsterving (= weefselnecrose) in onderhuidsbindweefsel van o.a. armen en benen als gevolg van vaatvernauwing (= vasoconstrictie)

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-remmers)

Geneesmiddelen die alfa-, bèta- en/of dopamine-receptoren blokkeren

Geneesmiddelen tegen psychosen (= antipsychotica)

Narcosemiddelen, o.a. cyclopropaan, enfluraan, halothaan en methoxyfluraan

Plasmiddelen (= diuretica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Dynatra Dopamine®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Bijsluiters

Dynatra Dopamine
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017