Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Hydroxy-ethyl-zetmeel

Samenstelling

Infusievloeistof, zak 500 ml: 60 gram hydroxy-ethyl-zetmeel per liter
Bevat tevens 9 gram natrium per liter oplossing.

Fabrikant/Leverancier

Fresenius Kabi Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hypo-volemie (= te gering circulerend bloedvolume), ernstige; o.a. bij shock en vochtverlies door bloedingen, brandwonden, operaties, vergiftigingsverschijnselen (= sepsis) en uitdroging (= dehydratie = exsiccose)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Allergie voor zetmeel

Bloedstollingsstoornissen, ernstige

Hartfalen

Lever-aandoeningen, langdurige (= chronische)

Natrium-gehalte van bloed, te hoof (= hyper-natriëmie)

Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), ernstige, met weinig of geen urine-productie

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Vochtophoping in de longen (= long-oedeem)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens van dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijden de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens van dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel is een bloedplasma-vervangingsmiddel dat tevens stolselvorming tegengaat (= antitrombotische werking).

De werkingsduur bedraagt 6-8 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Anafylactoïde reacties (= reacties op het vrijkomen van histamine in de weefsels), lichte tot ernstige (o.a. ademnood en shock)

Bloedbeeldveranderingen

Bloedingen, complicaties

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Elohaes®

Bijzonderheden

De infusievloeistof bevat tevens 9 gram natrium per liter oplossing.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Elohaes
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017