Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 08434-5
RVG 10632

Werkzame stof

Methotrexaat

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten

Gewrichtspijn-middelen

Psoriasis-middelen

Samenstelling

Injectievloeistof 'PF' 2,5 mg/ml; flacon 2 ml.
Injectievloeistof 'PF' 25 mg/ml; flacon 2 ml, 10 ml, 20 ml, 40 ml.
Injectievloeistof 'PF' 100 mg/ml; flacon 10 ml, 50 ml.

Fabrikant/Leverancier

Pharmachemie BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (= mamma-carcinoom)

Hoofd-hals-tumoren

Leukemie, acute lymfatische leukemie (= ALS)

Leukemische meningitis (= hersenvliesontsteking t.g.v. leukemie)

Longkanker

Mycosis fungoïdes

Non-Hodgkin (= Non-Hodgkin Lymfoom = NHL)

Osteogeen-carcinoom

Psoriasis, indien andere middelen onvoldoende werkzaam zijn

Reumatoïde artritis (= RA), indien andere middelen onvoldoende werkzaam zijn

Trofoblast-tumoren, zoals choriocarcinoom (= vorm van baarmoederkanker)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alcoholisme

Beenmergfunctie, verminderde (= beenmergdepressie)

Leverfunctie-stoornissen

Longbeschadigingen (= longtoxiciteit) t.g.v. behandeling met dit medicijn

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet toedienen of gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn (door man of vrouw) zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Na toediening of tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening per injectie als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de vorming van foliumzuur (= foliumzuur-antagonisme) in de celstofwisseling en remt daardoor de groei van cellen en de celdeling.

Per injectie duurt de werking langer dan 12 weken.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (= leukopenie), bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Braken

Diarree

Koorts

Misselijkheid

Moeheid

Mondzweren

Bijwerkingen na langdurige toediening: zie bijsluiter in de verpakking

Bijwerkingen na toediening in ruggenmerg- of hersenvliezen (= intrathecale toediening): zie bijsluiter in de verpakking

Overzicht van alle mogelijke bijwerkingen: zie bijsluiter in de verpakking

Wisselwerkingen

Acetylsalicylaten, salicylaten en andere pijnstillers (= analgetica) die de prostaglandine-synthese remmen, waaronder naproxen (= Aleve®, Femex®, Naprosyne®, Naprocoat®, Naprovite® en Nycopren®)

Alcohol

Antibiotica

Chlooramfenicol

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisplatine (= Platinol®, Platosin®)

Co-trimoxazol (= Bactrimel®, Eusaprim®, Sulfotrim®, Trimoxol®)

Etoposide (= Eposin®, Etopophos®, Vepesid®)

Fenyto?ne (= Diphanto?ne®, Epanutin®)

Foliumzuur

Medicijnen met leverbeschadigende bijwerkingen (= hepatotoxisch)

Probenicide

Sulfonamiden

Tetracyclinen

Vaccins met levend virus

Hoe te gebruiken?

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Tabletten: in de originele verpakking bij kamertemperatuur

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

EMTHEXATE
Emthexate PF
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017