Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Eplerenon

Geneesmiddelgroep

Kalium-sparende plasmiddelen (= diuretica)

Samenstelling

Tabletten: 25 mg of 50 mg eplerenon per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Teva Nederland BV
RVG 115186-7

Centrafarm B.V.
RVG 115213-4

Pfizer BV
RVG 115337
RVG 115339

Mylan BV
RVG 115712
RVG 115714

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hart-falen (= hart-insufficiëntie)

Recent hart-infarct

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Gebruik van ander kalium-sparend plasmiddel dan dit middel

Gebruik van kalium-aanvullende medicijnen (= kaliumsupplementen)

Gebruik van claritromycine (= Klacid®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®), nefazodon, nelfinavir (= Viracept®, ritonavir (= Norvir®) of telitromycine

Kaliumgehalte van het bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Leverfunctie-vermindering (= lever/insufficiëntie), matige tot ernstige

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), matige tot ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Overleg voor gebruik met uw arts bij±

- lever- of nier-aandoening
- verminderde nierfunctie of suikerziekte
- gebruik van lithium (= Camcolit®, Litarex®, lithium-carbonaat, Priadel®), ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®) of tacrolimus (= Protopic®, Prograft®)
- overgevoelig bent voor lactose lactose-intolerantie

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn bevordert de productie van urine (= diurese).

Dit medicijn voorkomt dat teveel kalium wordt uitgescheiden door de nieren (= kaliumsparende werking).

De werking begint na 2-3 dagen en duurt nog enige dagen na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers):

- diarree
- duizeligheid
- lage bloeddruk (= hypotensie)
- misselijkheid
- nierfunctie-stoornis
- verhoogd kalium in bloed (= hyperkaliëmie)

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

- beenkrampen
- bloedafwijkingen
- braken
- duizeligheid bij snel opstaan
- hartaanval
- hartfalen
- hartritmestoornissen
- hoofdpijn
- keel-ontsteking
- krachteloosheid
- jeuk
- nierbekken-ontsteking
- rugpijn
- slapeloosheid
- trombose in het been
- uitdroging
- verhoogd cholesterol if triglyceriden
- verlaagd natrium in bloed (= hyponatriëmie)
- winderigheid
- algehele zwakte (= malaise)
- zweten, meer dan normaal

Wisselwerkingen

Gebruik dit middel niet tegelijk met
lithium (= Camcolit®, Litarex®, lithium-carbonaat, Priadel®), ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®) of tacrolimus (= Protopic®, Prograft®)
- overgevoelig bent voor lactose lactose-intolerantie

Raadpleeg eerst uw arts of apotheker bij gebruik van claritromycine (= Klacid®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®), nefazodon, nelfinavir (= Viracept®, ritonavir (= Norvir®) of telitromycine

Raadpleeg ook bij gebruik van andere medicijnen eerst uw apotheker of arts voordat u dit middel gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket, de instructies van uw arts en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten kunnen vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen en ook tussendoor op de nuchtere maag.

De gebruikelijke dosering na een hartinfarct is 1 x daags 50 mg.

Bij gebruik van amiodaron (= Cordarone®), diltiazem (= Surazem®, Tiadil®, Tildiem®), erytromycine (= Erythrocine®), fluconazol (= Diflucan®) , sanquinavir Fortovase®, Invirase®) of verapamil (= Geangin®, Isoptin®) niet meer dan 25 mg per dag gebruiken

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met uw arts.

Neem bij vergeten van een tablet de vergeten tablet alsnog in behalve als het bijna tijd is voor de volgende dosering. Sla in dat geval de vergeten tablet over. NB. Neem nooit een dubbele dosering.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Inspra®

Bijzonderheden

Inspra® tabletten bevatten lactose.

Overdosering

- diarree
- duizeligheid
- gevoel van zwakte
- licht gevoel in het hoofd
- misselijkheid
- plotseling bewustzijnsverlies
- spierkrampen
- wazig zien

In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017