Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1979

Werkzame stof

Erytromycine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: macroliden

Samenstelling

Poeder voor drank (suspensie met kersensmaak), flacon 100 ml: 25 mg, 50 mg of 100 mg 1 gram erytromycine-ethylsuccinaat per ml
De poeders van 50 mg en 100 mg erytromycine-ethylsuccinaat per ml
bevatten suiker (saccharose).

Sachet voor drank (suspensie): 25 mg, 50 mg of 100 mg 1 gram erytromycine-ethylsuccinaat per ml
De sachets bevatten suiker (saccharose).

Tablet (suikervrij): 500 mg erytromycine-stearaat

Fabrikant/Leverancier

Abbott BV

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113107//09314

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Gebruik van astemizol, cisapride (= Prepulsid®) of terfenadine (= Triludan®)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestandelen of voor andere macrolide-antibiotica

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar bij gebruik volgens voorschrift worden gebruikt.

Het is mogelijk dat de zuigeling overgevoelig wordt (= sensibilisatie) voor de werkzame stof (= erytromycine).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor erytromycine.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt groter naarmate de dosering hoger is.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen: (1) op een bijwerking van dit medicijn, (2) op een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) op overgevoeligheid voor of een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bloedbeeld, veranderingen

Braken

Buikkramp

Buikpijn

Diarree

Gehoorstoornissen, voorbijgaande (vooral bij hoge doses, ouderen, injecties met dit middel en nierfunctiestoornissen)

Maagdarm-stoornissen, lichte

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, (o.a. huidreacties, jeuk, anafylactische shockreactie)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Astemizol

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisapride (= Prepulsid®)

Clindamycine (= Dalacin C®

Corticosteroïden

Digoxine (= Lanoxin®)

Ergotamine (o.a. in Cafergot®, Ergocoffeïne Dragees en Zetpillen, Ercycof®, Ergocofcyclizine Capsules)

Midazolam (= Dormicum®)

Probenecide

Terfenadine (= Triludan®)

Triazolam (= Halcion®)

Hoe te gebruiken?

De drank tijdens of direct ná de maaltijd innemen.

Belangrijk

Vraag uw (huis)arts of apotheker om uitleg als u niet (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Bereide drank is beperkt houdbaar (zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Als u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Als u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw (huis)arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.
Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Stop met het gebruik als zich ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties voordoen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met uw (huis)arts.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Erythrocine-ES®

Bijzonderheden

De poeders voor 50 mg en 100 mg erytromycine-ethylsuccinaat per ml en de sachets bevatten suiker (saccharose).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017