Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/96/004/001-2

Werkzame stof

Toremifen-citraat

Geneesmiddelgroep

Anti-hormonen

Samenstelling

Tablet: 60 mg toremifen-citraat (bevat ook cellulose en lactose)

Fabrikant/Leverancier

Orion Corporation

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (mamma-carcinoom)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Bij patienten met bepaalde hartritmestoornissen

b> Niet langdurig gebruiken bij

Baarmoederwand-woekeringen (= endometrium hyperplasie), indien die reeds bestaan

Leverfunctie-vermindering (= lever-insufficiëntie), ernstige

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Veel medicijnen kunnen schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Informeer uw arts daarom altijd over eventuele zwangerschap of vertel hem/haar dat u van plan bent zwanger te worden.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept of geef tijdens het gebruik van medicijnen geen borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de werking van natuurlijke oestrogenen tegen en remt op die manier de tumor-groei.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Bevingen (= tremor)

Bewegingszwakte (parese)

Braken

Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie)

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Evenwichtstoornissen (= vertigo)

Gewichtstoename

Hoofdpijn

Jeuk (= pruritis)

Hoornvlies-vertroebeling (= cornea verticillata), tijdelijk

Huidontkleuring (= depigmentatie)

Misselijkheid (= nausea)

Opvliegers

Pijn

Pijn in de borst (= thoracale pijn)

Rugpijn

Slapeloosheid

Vaginale bloedingen

Vermoeidheid

Verstopping

Vochtophoping (= oedeem)

Witte vloed (= leukorroe)

Zwakte (= asthenie)

Zweten

Algemeen

Er bestaat in de praktijk altijd een kans dat zich één of meer van de vermelde bijwerkingen voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende medicijnen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen'), zoals warfarine

Medicijnen die de afbraak van dit middel remmen, zoals ketoconazol (= Trisporal) en andere vergelijkbare anti-schimmelmiddelen, erytromycine en troleandomycine

Medicijnen die de enzymfunctie van de lever stimuleren, zoals barbituraten, fenobarbital en carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Plasmiddelen, bepaalde (thiazide-diuretica)

Middelen die de QT tijd (van de hartspier) verlengen zoals domperidon

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en lees zo nodig ook de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele of in het geheel niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Fareston®

Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Fareston®

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bevat cellulose en lactose.

Bijsluiters

Fareston eu
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017