Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Jaar van introductie

2003

Werkzame stof

Fomepizol

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: antidota (= middelen tegen vergiftigingen)
Subgroep: pyrazolen

Registratienummer

RVG 26970

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampul 20 ml: 5 mg fomepizole per ml

Hulpstoffen

Natriumchloride
Water voor injecties

Fabrikant/Leverancier

OPi

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ethyleenglycol-vergiftiging

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of andere pyrazolen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens en na toediening van dit middel tijdelijk geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel gaat de vorming van giftige (= toxische) afbraakproducten (= metabolieten) van ethyleenglycol tegen.

Bijwerkingen

Bloedbeeldafwijkingen, o.a. teveel eosinofiele witte bloedcellen (= hypereosinofilie) en te weinig rode bloedcellen (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken (= emesis)

Diarree

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen

Hartfrequentie-afname (= bradycardie) of -toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Huid-reacties, o.a. jeuk en rode vlekken (rash)

Injectieplaats: plaatselijke reacties, aderontsteking (= flebitis)

Leverfunctie-stoornis

Misselijkheid (= nausea)

Oogbolstuipen (= nystagmus)

Spraakstoornissen

Sufheid

Wisselwerkingen

Alcohol (= ethanol)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Bewaren in de originele verpakking buiten invloed van het licht (NB. niet invriezen!)

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Fomepizole OPi®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Sufheid, dronken gevoel, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, oogbolstuipen (= nystagmus), spraakstoornissen

Bijsluiters

Fomepizole OPi
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017