Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2003

Werkzame stof

Teriparatide

Geneesmiddelgroep

Bot-aanmaak-bevorderende middelen

Samenstelling

Heldere, kleurloze oplossing voor onderhuidse (= subcutane = s.c.) injectie in voorgevulde pen: 20 microgram teriparatide in 80 microliter injectievloeistof
Hulpstoffen: ijsazijn, natrium-acetaat (watervrij), mannitol, meta-cresol 3,0 mg/ml (= conserveermiddel) en water voor injecties
Zoutzuur en natriumhydroxide kunnen zijn toegevoegd om de zuurgraad (= pH) aan te passen.

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Osteoporose (= bot-ontkalking)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- alkalische fosfatase, verhoogde bloedspiegels
- bestraling van het skelet
- borstvoeding
- botziekten, anders dan osteoporose
- calcium-gehalte van bloed, verhoogd (= hyper-calciëmie)
xKinderen of jong volwassenen in de (bot)groeifase
- nierfunctie-stoornissen, ernstige
- vergevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen
- zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Vraag hierover ook advies aan uw apotheker of arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wilt worden of zwanger geworden bent.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven. Vraag hierover ook advies aan uw apotheker of arts.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.
Stop met deelname aan het verkeer of het bedienen of besturen van machines als u zich voelt en wacht tot de duizeligheid is verdwenen.

Wacht met deelname aan het verkeer of besturen van machines tot een eventuele duizeligeheid over is

Hoe werkt het?

Dit medicijn versterkt de botten, waardoor het risico van wervelbreuekn wordt verminderd.

Bijwerkingen

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- cholesterol-waarden in bloed, verhoogd
- depressie
- duizeligheid
- flauw gevoel
- hartritme, onregelmatig
- hoofdpijn
- kort-ademigheid
- misselijkheid
- pijn in ledematen
- pijn op de borst
- spierkramp
- vermoeidheid
- zenuwpijn in het been
- zwakte (verlies van energie)
- zweten, toegenomen

Overige bijwerkingen

Zie bijsluiter in de verpakking

Wisselwerkingen

Digoxine/digitalis (= Lanoxin®)

Hoe te gebruiken?

Lees de handleiding voor gebruik in de bijsluiter en volg nauwkeurig de aanwijzingen van uw arts of verpleegkundige.
NB. Neem contact op met uw arts of apotheker bij twijfel over het gebruik.

Aanbevolen dosering voor volwassenen: 20 microgram per dag onder huid (= sub-cutaan) van dijbeen of buik injecteren.
Injecteer bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip (o.a. om vergeten van het gebruik te voorkomen).
NB. Als u tevens calcium en vitamine D moet innemen zal uw arts u vertellen hoeveel u daarvan dagelijks moet gebruiken.

De totale behandelingsduur bedraagt maximaal 18 maanden.

Geschikte naalden (worden niet bijgeleverd): Beckton, Dickinson and Company's insulinepen-injectienaalden

Gebruik voor iedere injectie een nieywe naald en bewaar de pen nooit met de naald er nog op.

Gebruik de injectiepen meteen nadat u die uit de koelkast heeft gehaald en leg de pen na gebruik onmiddellijk terug in de koelkast (zonder injectie-naald!).
Gebruik na voor iedere injectie een nieuwe naald en gooi de gebruikte naald daarna weg.

Dien een vergeten injectie zo snel mogelijk nog diezelfde dag toe.
Gebruik echter nooit twee doses op een dag.

Neem bij overdosering (= twee of meer injecties op één dag) onmiddellijk contact op met uw arts.

Dit middel kan ook worden geïnjecteerd tijdens de maaltijd.

Deel het gebruik van dit middel nooit met anderen!

Hoe te bewaren?

In de koelkast bij 2-8oC.
NB. Niet in of dicht bij de vriezer bewaren! Gebruik dit middel niet meer als het bevroren is geweest.

Dit middel maximaal 28 dagen na eerste injectie gebruiken mits bewaard in de koelkast bij 2-8oC. Breng pennen die ouder zijn dan 28 dagen ter vernietiging terug naar de apotheek.

Gebruik de pen niet meer nadat de inhoud bevroren is geweest.

Gebruik de pen alleen als de vloeistof helder en kleurloos is.
NB. Gebruik de pen dus niet als de oplossing vaste deeltjes bevat of troebel of gekleurd is.

Medicatietrouw

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zich zo nauwkeurig mogelijk houdt aan het voorschrift van uw arts.

Bespreek u ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Lees nauwkeurig de handleiding voor gebruik in de bijsluiter van dit medicijn.

Bespreek u ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Vraag uw apotheker of (huis)arts om uitleg als u prblemen heeft met het gebruik van dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van dit medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Forsteo®

Bijzonderheden

De injectie-oplossing bevat meta-cresol als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Forsteo
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017