Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 11902
RVG 16005

Werkzame stof

Fusidinezuur

Geneesmiddelgroep

Middelen bij ooginfecties

Samenstelling

Ooggel 5 g: 0,5 mg fusidinezuur per gram zalf

Bevat benzalkoniumchloride en EDTA als conserveermiddelen.

Ooggel 'Unit Dose', 0,2 g: 0,5 mg fusidinezuur per gram zalf

Bevat geen conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Leo Pharma BV, Hoge Mosten 16, 4822 NH, Breda

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 23440//11902
RVG 113185//11902

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 26008//11902
RVG 30125//11902
RVG 101187//11902

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 109196//11902

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ooginfecties, oppervlakkige (buitenkant oogbol en/of oogleden)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor benzalkoniumchloride

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan zonder bezwaar tijden de zwangerschap volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan zonder bezwaar tijden de periode van borstvoeding volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de groei (= bacteriostatische werking) of doodt bepaalde bacteriën (= bactericide werking), die oppervlakkige ooginfecties kunnen veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Oog, irritatie en prikkelend gevoel, voorbijgaand

Overgevoeligheidsreacties (o.a. contact-conjunctivitis, huiduitslag, rode huid), zelden

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de verpakking.

Draag geen contactlenzen tijdens het gebruik van dit middel (zie ook de bijsluiter).

Gebruikelijke dosering: één druppel gel om de 12 uur (bij micro-organismen die zeer gevoelig zijn voor dit medicijn) of om de 4 uur (bij minder gevoelige micro-organismen) aan de binnenzijde van het onderste ooglid aanbrengen.

Het is belangrijk dat gebruik van het middel ná volledige genezing van het oog nog 2-3 dagen wordt voortgezet.

Wanneer dit medicijn na 3-4 dagen geen verbetering geeft te zien moet u contact opnemen met uw arts.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Stop nooit voortijdig met het gebruik of neem niet méér van dit middel wanneer de werking u tegenvalt.

Wanneer dit medicijn na 2-3 dagen geen verbetering geeft te zien moet u contact opnemen met uw arts.

U moet dit medicijn nog 2-3 dagen blijven gebruiken na volledig herstel van het oog om te voorkómen dat de infectie terugkeert.

U moet dit medicijn niet langer dan 14 dagen gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) of voortijdig stopt met het gebruik, kan het zijn dat de infectie niet overgaat en dat het micro-organisme ongevoelig (= resistent) wordt voor het middel.

Wanneer u te veel van dit middel gebruikt (= overdosering), is de kans groter dat er bijwerkingen optreden.

Wanneer u dit middel lang gebruikt (bijv. langer dan 1-2 weken), neemt de kans toe dat het micro-organisme ongevoelig wordt (= resistentie) voor het middel en/of dat u overgevoelig wordt (= sensibilisatie) voor het middel.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Fucithalmic®

Bijzonderheden

De gewone ooggel bevat benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

De ooggel 'Unit Dose' bevat geen conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Fucithalmic
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017