Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

2003

Werkzame stof

Enfuvirtide

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen)

Samenstelling

Werkzame stof: injectiepoeder (+ oplosmiddel en toebehoren): 90 mg enfuvirtide per ml

Hulpstoffen: natriumcarbonaat (anhydraat), mannitol, natriumhydroxide, zoutzuur, water voor injecties

Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-virussen, in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan mogelijke als bijwerking duizeligheid veroorzaken.
In dat geval niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= enfuvirtide) in dit medicijn voorkomt dat immunodeficiëntie-virussen (HIV) contact maken met de celmembraan. Dit betekent dat HIV niet kan binnendringen in de gastheercellen (CD4- of T-cellen) en zich niet aldaar kan vermenigvuldigen. HIV heeft namelijk het DNA in de gastheercel nodig om zich te vermenigvuldigen.

NB. Dit middel houdt de HIV-besmetting onder controle, maar geneest die niet. Ook bij gebruik van dit middel moeten daarom altijd passende maatregelen (bijv. sexuele onthouding en/of condooms) worden genomen om besmetting van anderen met HIV te voorkómen.

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (pancreatitis)

Angstgevoelens

Bijholte-ontsteking

Buikpijn

Depressie

Duizeligheid

Eetlust, verminderd of gebrek aan (anorexie)

Gewichtsverlies

Griep-achtige verschijnselen

Haarzakjes, ontstoken

Hoesten

Hoofdpijn

Huid, droge

Huidzwellingen, plaatselijke

Injectieplaats: jeuk, zwelling, roodheid, pijn of drukpijn, verharde huid of bulten. Deze reacties treden vooral op gedurende de eerste week van het gebruik en worden daarna meestal niet erger.
De reacties kunnen verergeren bij herhaalde injecties op dezelfde plaats en/of bij diepe injecties.

Jeukerige huid

Klieren, gezwollen

Long-ontstking (pneumonie)

Mondzweertjes (orale spruw)

Oogleden, ontstoken

Pijn of gevoelloosheid aan handen, voeten en/of benen

Pijn in spieren, gewrichten en ledematen

Slaapproblemen

Smaakveranderingen

Spierkrampen

Vermoeidheid, ernstige

Verstopping (= obstipatie)

Zere keel

Zwakte en krachtsverlies

Zweren, koude

Zweten, toename in hoeveelheid en 's nachts

Wisselwerkingen

Voor zover bekend geeft dit middel geen wisselwerkingen met andere medicijnen, waaronder andere HIV-middelen en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®) en ook niet met voedsel of dranken.

Hou er rekening mee dat andere middelen, die u tegelijk met dit middel gebruikt, wél wisselwerkingen kunnen vertonen met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Gebruikelijke dosering: 2 x daags 1 flacon van 1 ml (= 90 mg enfuvirtide) onder de huid (= sub-cutaan).
Bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip. Bijvoorbeeld direct na het opstaan en in de loop van de avond.
In de bijsluiter vindt u een uitvoerige toelichting op de wijze van gebruik van dit medicijn.

Injecteer dit middel niet op de plaats van een vorige injectie en zeker niet als daar nog huidreacties van een eerdere injectie zichtbaar zijn.

Injecteer dit middel niet in moedervlekken, littekenweefsel, blauwe plekken of uw navel.

Gebruik nooit en geef nooit gebruikte ('vuile') injectienaalden aan anderen.

Neem bij vergeten van een dosis deze alsnog als u zich dat langer dan 6 uur vóór de volgende dosis realiseert. Ga daarna op het gebruikelijke tijdstip door met de volgende dosering.

Sla een vergeten dosis over als de volgende dosis binnen 6 uur moet worden genomen. Ga op het gebruikelijke tijdstip verder met de volgende dosis.

NB. Neem nooit een dubbele dosering!

Hou er rekening mee dat andere middelen, die u tegelijk met dit middel moet gebruiken, niet tegelijkertijd mogen worden gebruikt met voedsel.

Hoe te bewaren?

In gesloten verpakking (flacons) bij kamertemperatuur.

Pas bereide oplissingen moeten zo snel mogelijk worden geïnjecteerd.
Na bereiding kan een oplossing maximaal 24 uur worden bewaard in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in de vriezer!)

Gebruik de oplossing niet als na het oplossen van het poeder deeltjes of haartjes waarneembaar zijn.

Gebruik het water voor injecites niet als daarin deeltjes of haartjes waarneembaar zijn.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

NB. Dit middel geeft géén bescherming tegen besmetting van anderen met HIV!

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
In de bijsluiter vindt u een uitvoerige toelichting op de wijze van gebruik van dit medicijn.

Wanneer u geen of te weinig van dit middel gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig (= resistent) wordt voor het medicijn.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Fuzeon®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Fuzeon eu
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017