Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 16941

Werkzame stof

Immunoglobulinen IgG, IgA en IgM (bereid uit normaal, menselijk bloedplasma)

Geneesmiddelgroep

Immunoglobulinen(= Ig = antistoffen = antilichamen)

Samenstelling

Plasma-preparaat voor injectie in een spier (= intra-musculaire = i.m.), flacon 15 ml of Luer L-wegwerpsuiten 2 ml of 5 ml: immunoglobuline IgG (ca. 90%), kleine hoeveelheden IgA en IgM, en sporen van andere plasma-eiwitten. In totaal ca. 160 gram eiwit per liter.
Bevat tenminste 100 Internationale Eenheden (= IE) hepatitis A antistof per ml.
Bevat tevens 0,3 mol glycine per ml.
De flacons van 15 ml bevat tevens thiomersal (= kwikverbinding) als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Sanquin CLB Producten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Immuundeficiëntie (= verzakte afweer)

Hepatitis A , voorkómen (= preventie) of verzachting (= mitigering)

Mazelen (= morbilli), voorkómen (= preventie) of verzachting (= mitigering)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (de flacon bevat thiomersal als conserveermiddel)

Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond (om een anafylactische reactie uit de weg te gaan)

Zwangerschap en borstvoeding

De wegwerpspuiten kunnen voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

De flacons (bevatten thiomersal als conserveermiddel!) niet gebruiken bij zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 6 jaar.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift borstvoeding worden geven.

De flacons (bevatten thiomersal als conserveermiddel!) niet gebruiken bij zogende vrouwen en kinderen jonger dan 6 jaar.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend na toediening geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De antistoffen (= immunoglobulinen = Ig) in dit middel maken virussen en/of hun giftige producten (= toxinen) onschadelijk (= passieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Injectieplaats: gevoeligheid en pijn

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakt, levend virus, zoals DKTP- en DTP-vaccin

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intra-musculair = i.m.) toegediend.

Dit preparaat niet toedienen binnen i]4 weken ná toediening van een vaccin met verzwakt, levend virus, zoals DKTP-vaccin. Indien dat toch noodzakelijk is dit preparaat met immunoglobulinen na 3 maanden/i] nogmaals toedienen.

Na toediening van dit preparaat minstens 3 maanden wachten met het toedienen van een vaccin met verzwakte levende virrsussen (o.a. DKTP-vaccin).

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Gammaquin®

Bijzonderheden

De 15 ml flacon bevat tevens thiomersal als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

GammaQuin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017