Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Chlooramfenicol

Geneesmiddelgroep

Middelen bij ooginfecties

Samenstelling

Oogzalf 1%, 5 g: 10 mg chlooramfenicol g zalf (paraffine, wolvet, witte vaseline)

Fabrikant/Leverancier

Yamanouchi Europe BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oogbeschadigingen , voorkómen (= profylaxe) van infecties

Ooginfecties, oppervlakkige (buitenkant oog en/of oogleden)

Oogoperaties , voorkómen (= profylaxe) van infecties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergdepressie door geneesmiddelen (wanneer dit in de familie voorkomt)

Bloedvorming (= hematopoëse = hemopoëse), stoornissen

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. paraffine, wolvet, witte vaseline)

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof (= chlooramfenicol) in dit medicijn komt in de ongeboren vrucht (= foetus) terecht en kan daar het 'gray syndrome' (o.a. bleekheid, braken, opgezette buik en ernstige circulatiestoornissen) veroorzaken.

Bij gebruik van 5 g chlooramfenicol per dag of minder is de kans 'gray syndrome' niet zó groot dat gebruik tijdens de zwangerschap moet worden ontraden.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof (= chlooramfenicol) in dit medicijn komt in de moedermelk terecht en kan bij de zuigeling het 'gray syndrome' (o.a. bleekheid, braken, opgezette buik en ernstige circulatiestoornissen) veroorzaken.

Bij gebruik van 5 g chlooramfenicol per dag of minder is de kans 'gray syndrome' niet zó groot dat gebruik tijdens de periode van borstvoeding moet worden ontraden.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de groei van bepaalde bacteriën, die oppervlakkige ooginfecties kunnen veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Oog, irritatie en/of branderig gevoel

Overgevoeligheidsreacties (o.a. rood oog, jeuk, gezwollen bloedvaatjes)

Sensibilisatie (= verhoogde gevoeligheid)

Smaak in de mond, bitter

Wisselwerkingen

Corticosteroïden (deze maskeren of verminderen de infectieverschijnselen zonder de oorzaak van de infectie aan te pakken)

Medicijnen die beenmergdepressie als bijwerking hebben en daardoor de bloedvorming ongunstig beïnvloeden

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Draag geen contactlenzen tijdens het gebruik van dit middel (zie ook de bijsluiter).

Tijdens en direct na het druppelen de traanbuis dichtdrukken om te voorkómen dat de druppelvloeistof te snel wordt afgevoerd naar de neusholte.

Om de 2 á 3 uur 1 á 2 druppels tussen het oog en het onderste ooglid (= onderste conjunctivaalzak).

Het is erg belangrijk dat gebruik van het middel ná volledige genezing van het oog nog 2-3 dagen wordt voortgezet.

Dit middel mag niet langer dan 2 weken worden gebruikt.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Stop niet voortijdig met het gebruik of neem niet méér of minder van dit middel wanneer de werking u tegenvalt.

Neem contact op met de (huis)arts als dit medicijn na enkele dagen geen verbetering geeft te zien.

Dit medicijn nog 2-3 dagen blijven gebruiken na volledig herstel van het oog . Dit om te voorkómen dat de infectie terugkeert.

Dit medicijn niet langer dan 14 dagen gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Als u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) of voortijdig stopt met het gebruik, kan het zijn dat de infectie niet overgaat en dat het micro-organisme ongevoelig (= resistent) wordt voor het middel.

Als u te veel van dit middel gebruikt (= overdosering), is de kans groter dat er bijwerkingen optreden.

Als u dit middel lang gebruikt (bijv. langer dan 1-2 weken), neemt de kans toe dat het micro-organisme ongevoelig wordt (= resistentie) voor het middel en/of dat u overgevoelig wordt (= sensibilisatie) voor het middel.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Globenicol® Oogzalf

Bijzonderheden

De zalfbasis bevat paraffine, wolvet, witte vaseline.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter.

Bijsluiters

Globenicol Oogzalf
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017