Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddelen).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 27245-6

Werkzame stof

Metformine en glibenclamide

Geneesmiddelgroep

Orale bloedsuiker-verlagende middelen (= orale antidiabetica)

Samenstelling

Tablet: 500 mg metformine en 5 mg glibenclamide

Fabrikant/Leverancier

Merck Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Type 2-diabetes, (= niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus), als vervanging van eerdere combinatietherapie bij patiënten met een stabiele en goed gecontroleerde bloedglucosespiegel

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding

Hartfalen

Hartinfarct, recent

Infecties, ernstige (o.a. bloedvergiftiging = septikemie, urineweginfecties)

Kinderen

Leverfunctievermindering (= leverinsufficiëntie)

Longfunctie-vermindering (pulmonale insufficiëntie)

Miconazol (= Daktarin®), gebruik van

Nierfunctievermindering (= nierinsufficiëntie) of risico daarop (o.a. bij uitdroging, ernstige infectie, shock, na injectie van jodiumhoudende contrastmiddelen

Porfyrie (= aangeboren afwijking in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Stofwisselingsstoornissen die door diabetes zijn ontstaan (o.a. keto-acidose en coma diabeticum).

Type 1 diabetes (= insuline-afhankelijke diabetes), ketoacidose en precoma diabeticum

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere sulfonylureum-verbindingen en sulfonamiden

Zuurstofgebrek (hypoxie), bijv. bij verminderde ademhaling (= pulmonaire insufficiëntie) en shock

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. hypoglykemie (= 'hypo') veroorzaken, waarbij o.a. tijdelijke gezichtsstoornissen, duizeligheid en bewusteloosheid kunnen optreden.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Glibenclamide stimuleert de afgifte van insuline door de alvleesklier (= pancreas) door de gevoeligheid van de bètacellen aldaar voor glucose te verhogen.

Metformine verhoogt de gevoeligheid van de lichaamsweefsels voor insuline en het verbruik van insuline in de lichaamcellen. Ook remt het de opname van glucose en de vorming van glucose in de lever. Al deze werkingen leiden tot een afname van het bloedglucosegehalte.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen

Bloedglucose-spiegel, te sterk verlaagde (= hypoglykemie = 'hypo'), waarbij zweten, duizeligheid en bewusteloosheid kunnen optreden

Disulfiram-effect na inname van alcohol (o.a. bonzende hoofdpijn, misselijkheid, braken, rood gelaat)

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gezichtsstoornissen, voorbijgaande

Huid- en slijmvliesreacties, o.a. allergische reacties en licht-overgevoeligehid (= fotsensibilisatie)

Leveraandoeningen, zoals hepatitis (melden aan de huisarts!) en porfyrie (bruinverkleuring van de urine na staan)

Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, buikpijn en diarree

Metaalsmaak

Natriumgehalte van het bloed, verlaagd (= hyponatriëmie) en andere afwijkende laboratoriumwaarden

Vitamine B-12, verminderde opname in het lichaam (na langdurig gebruik)

Wisselwerkingen

ACE-remmers, o.a. captopril (= Capoten®) en enalapril (= Renitec®, Co-Renitec®)

Alcohol

Bèta-blokkers (= bèta-receptor-antagonisten)

Bèta-stimuleerders (= bèta-receptor-agonisten)

Bloedglucoseverlagende middelen (= antidiabetica), andere dan dit medicijn (o.a. insuline, sulfonylureumderivaten)

Chloorpromazine (= Largactil®)

Danazol (= Danatrol®)

Desmopressine (= Minrin®, Octostim®)

Fenylbutazon (= Butazolidine®)

Fluconazol (= Diflucan®)

Jodiumhoudende contrastmiddleen

Plasmiddleen (= diuretica), met name lisdiuretica

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpaking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) loopt u het risico dat het glucosegehalte in het bloed (= bloedglucosewaarde) te hoog (= hyperglykemie) wordt.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat -vooral wanneer u weinig eet- leiden tot een te lage bloedglucosewaarde (= hypoglykemie), met als mogelijk gevolg een 'hypo' (o.a. zweten, duizeligheid en bewusteloosheid).

Vraag uw arts om uitleg als u niet meer precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes mellitus) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucose-waarde , d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling van diabetes met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht. Wanneer u zich niet voldoende houdt an deze voorschriften, is de kans op de behandeling vaak veel minder succesvol.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het dieet en/of het gebruik van de dit medicijn met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met de resultaten van de behandeling.

Vraag opnieuw uitleg aan uw arts of apotheker als u niet meer precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten. Doe dat ook als u problemen heeft met de voedings- en bewegingsvoorschriften.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Glucovance®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Glucovance
Glucovance
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017