Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 35309

Werkzame stof

Terlipressine

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-achterkwab-hormonen

Samenstelling

Oplossing voor injectie: 0,1 mg terlipressine per ml

Fabrikant/Leverancier

Ferring BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slokdarm-bloedingen uit slokdarm-zweren (= oesophagus-varices)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen

Overgevoeligheid voor dit middel

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vernauwt de bloedvaten (= vasoconstrictieve werking), met name in het maagdarm-kanaal (= tractus digestivus) en de baarmoeder (= uterus)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Baarmoeder-krampen

Bleek gelaat, met name bij hoge doseringen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Buikpijn

Duizeligheid

Hartritme, afname (= bradycardie)

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Hoofdpijn

Kranslagader-vernauwing (= coronaire ischemie)

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts, huiduitslag, ademnood door bronchusvernauwing, en anafylactische reacties

Poepen (= defaecatie), verhoogde aandrang

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie), met name bij hoge doseringen

Watervergiftiging (= water-intoxicatie), met name bij hoge doseringen

Weefselafsterving (= gangreen), met name bij hoge doseringen

Algemeen

Er bestaat in de praktijk altijd een kans dat één of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

B?ta-blokkers (= b?ta-receptor-antagonisten)

Medicijnen die alfa-receptoren stimuleren (= alfa-receptor-agonisten)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit middel moet door of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Bijsluiter bij Glypressin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
.

Bijsluiters

Glypressin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017