Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 16056
RVG 18232

Werkzame stof

Lenograstim

Geneesmiddelgroep).

Hematopoëtische groeifactoren (bloed-aanmaak-bevorderende middelen)

Samenstelling

Poeders voor injectie- of infusievloeistof: Granocyte '13': 105 microgram (= 13,54 miljoen Internationale Eenheden) en Granocyte '34': 263 microgram (= 33,6 miljoen Internationale Eenheden) lenograstim

Fabrikant/Leverancier

Sanofi-Aventis Netherlands B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neutropenie

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Acute myeloïde leukemie (= AMS), recente (= de novo); bij AMS-patiënten jonger dan 55 jaar of AMS-patiënten met goede celdeling (= cytogenese)

Beenmergkanker (= myeloïde maligniteiten) anders dan recente (= de novo) acute myeloïde leukemie (= AMS)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel bij voorkeur niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat een recombinant groeifactor (lenograstim), die in het beenmerg de vorming van bepaalde witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) stimuleert

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood (= respiratoire insufficiëntie)

Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen

Bloedbeeld, bepaalde veranderingen

Botpijn (ook bij gezonde bloeddonoren)

Buikpijn (bij gezonde bloeddonoren)

Hoofdpijn (bij gezonde bloeddonoren)

Injectieplaats: huidreacties

Lichaamszwakte (= asthenie), bij gezonde bloeddonoren

Long-infiltraten

Pijn (bij gezonde bloeddonoren)

Rugpijn (bij gezonde bloeddonoren)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Granocyte®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017