Groep van medicijnen (zie hieronder) die hoge bloeddruk (= hypertensie) verlagen door vaatvernauwing (= vasoconstrictie) van de bloedvaten via de alfa-receptoren van het sympathische zenuwstelsel (sympathico-) tegen te gaan (-lysis).

zie ook:
- bloeddrukverhoging
- bloeddruk-verlagende middelen (= anti-hypertensiva)
- hart- en vaatmiddelen