Groep van kankermiddelen die de celdeling - en daarmee de tumorgroei- remmen door een zgn. alkyl-verbindingen (= alkyleren) aan te gaan met uiteenlopende celbestanddelen (o.a. eiwitten en nucleïne-zuren). Hierdoor wordt de celdeling gestopt en sterft de cel af.

Alkylerende middelen worden onderverdeeld in:
- stikstofmosterd-derivaten: zie chloorambucil (= Leukeran®), cyclofosfamide (= Endoxan®), estramustine (= Estracyt®), ifosfamide (= Holoxan®), melfalan (= Alkeran®)
- ethyleen-imine-derivaten: zie thiopeta (= Ledertepa®)
- alkylsulfonzuur-derivaten: zie busulfan (= Myleran®), treosulfan
- nitrosureum-derivaten: zie lomustine (= Cecenu®)
- restgroep: zie dacarbazine (= Déticène®), procarbazine (= Natulan®), temozolomide (= Temodal®)

Terug naar soorten van kankermiddelen