Groep van medicijnen die bij zeer uiteenlopende vormen van kanker (= gezwellen, tumoren) worden toegepast. Middelen tegen kanker worden ook wel oncolytica (onkos = gezwel; lysis = oplossen) of cytostatica (cytos = cel; stasis = stilstand) genoemd. Meestal wordt echter gesproken van 'chemo-therapie' of 'chemokuur'.

De keuze van kanker-middelen hangt o.a. af van:
- het type kanker/tumor
- de aard van de werking
- de aard en ernst van de bijwerkingen
- lichamelijke conditie van de patiënt.

Opmerkingen
- Vaak worden combinaties van kankermiddelen toegepast.
- Kankermiddelen worden ook vaak gecombineerd met radio-therapie (= 'bestraling').

zie ook:
- toepassingen
- werking
- soorten
- bijwerkingen
- risico's voor anderen
- kanker
- pijn bij kanker
- palliatieve zorg

Terug naar geneesmiddel-hoofdgroepen