Groep van medicijnen (zie hieronder) die werkzaam zijn bij psychotische verschijnselen die leiden tot een verstoorde ervaring van de werkelijkheid (= psychose), het normale functioneren thuis en op het werk verstoren en ernstig psychisch lijden tot gevolg hebben.

Anti-psychotica worden onderverdeeld in:
- klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)
- nieuwere of atypische anti-psychotica

Opmerkingen
- Alle anti-psychotica hebben met elkaar gemeen dat ze de werking van dopamine in de hersenen remmen.
- Een behandeling met anti-psychotica vindt zo mogelijk en nodig plaats in combinatie met psycho-therapie.

zie ook:
- psychose
- psychotische aandoeningen
- schizofrene aandoeningen
- psychofarmaca