Groep van medicijnen die werkzaam zijn tegen bacteriële infectie-ziekten. Beta-lactam-anti-biotica, waartoe ook penicilline behoort, verzwakt de bouw van de bacteriële celwand, waardoor de cel afsterft (= bactericide werking).
Diverse bacteriën zijn in staat dit type anti-biotica af te breken zodat ze er ongevoelig (= resistent) voor zijn.

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook:
- bacteriële infecties
- anti-biotica