Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden toegepast bij dementie (= ziekte van Alzheimer).

Dementie-middelen worden onderscheiden in:
- choline-esterase-remmers: donepezil (Aricept®), galantamine (Reminyl®), rivastigmine (Exelon®) en tacrine
- overige middelen: memantine (Ebixa®)

zie ook: dementie

Terug naar neuro-degeneratieve middelen