Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend met een speciale doktersverklaring verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 29073-6
RVG 31372-5

Werkzame stof

Galantamine

Geneesmiddelgroep

Dementie-middelen

Samenstelling

Capsules, met vertraagde afgifte (retard): 8 mg, 16 mg of 24 mg galantamine-hydrobromide per capsule

Startverpakking capsules met vertraagde afgifte (retard): 8 mg + 16 mg

Drank (helder en kleurloos): 4 mg galantamine-hydrobromide per ml drank

Tabletten: 4 mg, 8 mg of 12 mg galantamine-hydrobromide per tablet

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Euro Registratie Collectief B.V (parallel import)
RVG 33261//31373
RVG 34450-2//31372-4
RVG 101229//31372
RVG 102663-5//31372-4

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 110937//31373
RVG 110934//31374

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling van de verschijnselen bij matige tot ernstige dementie van het Alzheimer-type

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn kan een gunstig effect hebben op dementie van het Alzheimer-type.

Bijwerkingen

Braken (voornamelijk in de eerste week)

Buikpijn (abdominale pijn)

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gewichtsverlies

Hoofdpijn

Letsel

Misselijkheid (voornamelijk in de eerste week)

Neusverkoudheid

Slapeloosheid

Slaperigheid (= somnolentie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Urineweg-infecties

Vallen

Vermoeidheid

Verwardheid

Wisselwerkingen

Bèta-blokkers

Digoxine (= Lanoxin®)

Erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®, Erytrocine® ES)

Fluoxetine (= Prozac)

Fluvoxamine (= Fevarin®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Kinidine (=

Medicijnen met dezelfde of vergelijkbare werking

Paroxetine (= Seroxat®)

Ritonavir (= Norvir®)

Succinylcholine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor capsules (heel doorslikken!):
1 x per dag in oplopende dosering:
- week 1 t/m 4: 8 mg per dag
- week 5 t/m 8: 16 mg per dag
- daarna: 24 mg per dag

Gebruikelijke dosering voor tabletten en drank:
- aanvangsdosering (= initiële dosering): gedurende tenminste 4 weken 2 x daags 4 mg, bij voorkeur tijdens de ochtend- en avondmaaltijd.
- onderhoudsdosering: gedurende tenminste 4 weken 2 x daags 8 mg, bij voorkeur tijdens de ochtend- en avondmaaltijd.
Daarna kan de dosering op geleide van de verschijnselen worden verhoogd tot 2 x daags 12 mg.

Capsules heel doorslikken met wat water.

Om de kans op maagklachten te verminderen tabletten en drank tijdens het ontbijt en/of de avondmaaltijd innemen met vocht (water, thee, koffie, sappen, etc.)

Hoe te bewaren?

De tabletten en drank zijn in gesloten verpakking 2 jaar houdbaar.

De drank is na openen van de fles 3 maanden houdbaar.

De drank niet invriezen

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of een ander medicijn nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek zo mogelijk uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Reminyl®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Reminyl
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017