Groep van uiteenlopende medicijnen die de doorbloeding van de hartspier via de kransslagaderen (= coronaire arteriën) verbeteren.

zie:
- bèta-blokkers
- bloeddrukverlagers (= anti-hypertensiva)
- calcium-antagonisten
- lipiden-normaliserende middelen (= 'cholesterol-verlagers')
- nitraten
- restgroep: nicorandil (= Ikorel®): zie hieronder

zie ook:
- angina pectoris
- hart- en vaatmiddelen