Groep van medicijnen die per injectie (= parenteraal) worden toegediend en het glucose-gehalte (= 'bloedsuiker-spiegel') van het bloed verlagen bij suiker-ziekte (= diabetes mellitus). Insuline wordt in geval van type 1-diabetes onmiddellijk toegepast (= insuline-afhankelijke diabetes) en in geval van type 2-diabetes als de suikerziekte niet meer voldoende of helemaal niet meer kan worden behandeld met middelen die via de mond moeten worden ingenomen (= orale anti-diabetica).

Door verschillen in de hoeveelheid snel werkend insuline (= oplosbaar insuline) en lang werkend insuline (= isofane insuline) kunnen snelheid en duur van de werking van de diverse insuline-preparaten sterk variëren.


zie ook: suikerziekte (= diabetes mellitus)

Terug naar: bloedsuiker-verlagende middelen