Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden toegepast om tijdens een jicht-aanval de pijn te bestrijden.

zie ook: jicht

Terug naar jicht-middelen