Groep van 'medicijnen' met één of twee vrouwelijke hormonen die na oraal (= via de mond) gebruik zwangerschap (= anti-conceptie) voorkómen.

De pil wordt onderverdeeld naar:
- sterkte: hoeveelheid estrogeen per tablet
- fasen: aantal verschillende tabletten per strip
- generatie: historische ontwikkelingsfase

zie ook:
- anti-conceptie
- anti-conceptiva voor de vrouw

NB! Ga voor vragen over het pilgebruik naar de pil-watch van ConsuMed

Terug naar vrouwelijk geslachtshormonen