Groep van middelen die zijn afgeleid van het bijniermerg-hormoon adrenaline (= epinefrine) en de werking van het sympathische zenuwstelsel (= sympathicus) nabootsen (= mimeren).

Sympathico-mimetica worden onderverdeeld in:
- alfa-sympathico-mimetica (= alfa-adrenergica): luchtweg-verwijding
- bèta-sympathico-mimetica (= bèta-adrenergica), die vooral worden toegepast als luchtwegverwijders bij o.a. astma
- centraal-werkende sympathicomimetica: o.a. atomoxetine (= Strattera®)

zie ook: anti-adrenergica