Groep van medicijnen (zie hieronder) die de heropname (Eng. 're-uptake') van de hersenstoffen norepinefrine (= nor-adrenaline) en/of serotonine (= 5-hydroxytryptamine = 5-HT) door bepaalde hersenzenuwen remmen en daardoor werkzaam zijn tegen depressiviteit.

zie ook: depressiviteit

Terug naar anti-depressiva