Groep van medicijnen die werkzaam zijn bij aandeoningen van de urionewegen (= tractus uropo√ęticus).

Deze groep kan worden onderverdeeld in:
- diuretica (= vocht-afdrijvende middelen)
- erectie-middelen
- niersteen-koliek-middelen
- plasprobleem-middelen
- urineweg-infectie-middelen
- middelen bij water-/elektrolyt-stoornissen

Terug naar geneesmiddel-hoofdgroepen