Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

EU/1/03/256/007 tm 010

Werkzame stof

Adalimumab

Geneesmiddelgroepen

immunologische middelen

Chronische gewrichtspijn-middelen

Reuma-middelen

Psoriasis Matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassenen.

Samenstelling

Oplossing voor onderhuidse (= subcutane) injectie: 40 mg adalimumab in 0,8 ml vloeistof (in wegwerpspuit/met alcohol-gaasje)

Fabrikant/Leverancier

Abbott Laboratories Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Reumatoïde artritis (= 'gewrichtsreuma')
Dit medicijn wordt vaak, maar niet per se, gecombineerd met methotrexaat.

Bechterew

Psoriasis. Matig tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassenen.

Psoriatische artritis

Ziekte van Crohn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen, indien matig tot ernstig (informeer uw arts als u een hartziekte heeft of die vermoedt)

Infecties, indien ernstig, zoals actieve tuberculose (informeer uw arts als u een infectie heeft of vermoedt)

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen van dit medicijn

Tuberculose (actieve) of andere ernstige infecties

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of dit medicijn het verloop van de zwangerschap beïnvloedt.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen door gebruik van een voorbehoedsmiddel (o.a. de pil, spiraaltje, condooms).

Voorkom tot 5 maanden na gebruik van dit medicijn zwangerschap door gebruik van een goed voorbehoedsmiddel.

Borstvoeding

Tijdens en gedurende tenminste 5 maanden na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en dubbel zien veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat monoklonale antilichamen die zijn geproduceerd door levende cellen.
Deze antilichamen remmen de ontstekingsreactie en kunnen daardoor reuma-klachten verminderen.

Adalimumab is gericht tegen tumor-necrose-factor-alfa (TNF-α), een belangrijk cytokine in de pathogenese van inflammatoire aandoeningen. Uit in vitro onderzoek is gebleken dat de productie van TNF-α verhoogd is in de gewrichten van patiënten met reumatoïde artritis.

Bijwerkingen

Zeer veel voorkomende bijwerkingen:

Ontsteking op de plaats van injectie.

Veel voorkomende bijwerkingen:

Infecties (o.a urineweg- en luctweg-infecties zoals verkoudheid, neusverkoudheid, bijholte-ontsteking, bronchitis, long-ontsteking), hoofdpijn, huiduitslag, duizeligehid, misselijkheid, diarree, keelpijn, jeuk, blaren, buikpijn en bloed-armoede.

Overige mogelijke bijwerkingen (informeer uw arts daar ook over).

Zie bijsluiter in de verpakking voor zeldzame bijwerkingen.

NB. Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts bij:

Ernstige huiduitslag, netelroos of andere tekeken van een allergische reactie.

Opgezwollen gezicht, handen en/of voeten (= oedeem)

Ademhalingsproblemen en problemen met slikken.

Kortademigheid of opzwellen van de voeten bij krachtige inspanning of bij liggen.

NB. Informeer uw (huis)arts zo spoedig mogelijk bij:

Dubbel zien

Gevoelloosheid

Hoesten

Infectie-verschijnselen (o.a. koorts, malaise, wondjes, gebitsproblemen, brandend gevoel tijdens het plassen)

Tintelingen

Vermoeid en/of verwakt gevoel of verzwakte armen of benen.

Wisselwerkingen

Informeer vóór gebruik van dit medicijn uw (huis)arts of diens vervanger welke medicijnen en zelfzorg-medicijnen u al gebruikt.
U kunt zo voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met dit medicijn.

Hoe te gebruiken?

Dit middel moet onder de huid (= subcutaan = s.c.) worden ingespoten.
Volg daarbij nauwkeurig de instructies van uw arts en de bijsluiter van dit middel.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: één keer in de twee weken één injectie (= 40 mg adalimumab).

Neem na vergeten van een injectie de vergeten injectie alsnog (tenzij u al weer spoedig toebent aan de volgende injectie; raadpleeg in dat geval eerst uw arts).
Neem de volgende injectie op de dag dat u volgens schema uzelf weer een injectie moet toedienen.

Bel onmiddellijk uw (huis)arts als u meer heeft gebruikt dan uw arts had voorgeschreven. Hou in dat geval de verpakking of bijsluiter bij de hand.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast (2-8oC (niet in de vriezer bewaren!)

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als zich ernstige bijwerkingen voordoen (zie Bijwerkingen).

Vergoeding of zelf betalen?

Dit recept-medicijn wordt volledig vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Humira (EU)
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017