Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Iloprost

Geneesmiddelgroep

Middelen bij claudicatio intermittens ('etalage- of rokersbenen')

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampul 0,5 ml: 0,1 mg iloprost-tromethamine per ml

Fabrikant/Leverancier

Schering Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Claudicatio intermittens (= ' rokers- of etalagebenen' ), bepaalde vormen (ziekte van Buerger), indien ernstig of in gevorderd stadium

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen waarbij bloedingen kunnen optreden, o.a. maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), weefselbeschadigingen (= trauma) en hersenbloedingen

Hartfalen, acuut en langer bestaand (= chronisch)

Hartinfarct (= myocardinfarct), korter dan 6 maanden geleden

Hartkransslagader-aandoeningen (= coronaire hartziekten), ernstige

Hartritme-stoornissen, bepaalde vormen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is mogelijk schadelijk tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. verwardheid en sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn kan de doorbloeding van de weefsels van de ledematen verbeteren.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Angina pectoris, vooral bij patiënten met hartkransslagader-aandoeningen (= coronaire vaataandoeningen)

Astmatische reacties (astma bronchiale)

Benauwdheid (dyspnoe)

Bloeddruk-veranderingen

Down-voelen (malaise)

Gevoelsstoornissen in de ledematen (= paresthesieën)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hartfalen, acuut (bij ouderen met aderverkalking)

Hartritmestoornissen (= hartaritmieën)

Hartslagen, extra (= extrasystolen)

Hoofdpijn

Huid, roodkleuring van gezicht en hals ('blozen', flush)

Koorts

Koude rillingen

Maagdarm-klachten

Opwinding (= agitatie)

Pijn in de aangedane ledematen

Sufheid (= sedatie)

Verwardheid

Vochtophoping in de longen (= longoedeem), acuut (bij ouderen met aderverkalking)

Warmtegevoel

Zwakte, gevoel van

Zweten

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover ons bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Ilomedine®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Ilomedine
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017