Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fluspirileen

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)

Samenstelling

Injectievloeistof (suspensie), ampullen 0,75 ml en 6 ml: 2 mg fluspirileen per ml
De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Psychosen, wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende helpen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzylalcohol)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan een negatieve invloed hebben op het reactie- en concentratievermogen.

Hoe werkt het?


Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Depressie, verergering van bestaande depressie

Emotionele afvlakking

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen), wazig zien

Initiatief, verlies van

Menstruatiestoornissen

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Temperatuurregulatie, verstoord

Vermoeidheid, de dag na injectie

Wisselwerkingen

Alcohol

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Anxiolytica (= angstdempende middelen)

Kalmerende middelen (= sedativa)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Imap®

Bijzonderheden

De injectievloeistof (suspensie) bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Imap
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017