Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 100635

Werkzame stof

Isosorbide-5-mononitraat

Geneesmiddelgroep

Nitraten

Samenstelling

Tabletten: 10 mg, 20 mg of 40 mg isosorbidemononitraat

Tabletten/capsules, met gereguleerde afgifte: 60 mg of 100 mg isosorbidemononitraat

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 13418-9
RVG 16765
RVG 29829

Pharmachemie BV
RVG 14153-5
RVG 100635

Actavis BV
RVG 23515

Mylan BV
RVG 24085-6=15054-5

Centrafarm Services B.V.
RVG 26933=23515
RVG 28382=14153
RVG 28384=14155

Apotex Europe BV
RVG 30483

IPS N.V.
RVG 57237-8

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angina pectoris

Hartfalen , matig tot ernstig

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedarmoede (= anemie), ernstige

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), ernstige

Hartfalen ten gevolge van hart-doorbloedingsbelemmering (= cardiale obstructie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen van dit medicijn of voor andere nitraten

Schedeldruk (= intracraniale druk), verhoogd; bijvoorbeeld bij hersenletsel of beroerte

Sildenafil (= Viagra®), niet gelijktijdig gebruiken met dit middel

Shock

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan vooral aan het begin van de behandeling als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteite, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

De duizeligheidsklachten nemen meestal af bij voortzetting van de behandeling of na aanpassing van de dosering.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt vooral veneuze bloedvaten (= aders) en in mindere mate arteriële bloedvaten (= slagaders). Hierdoor hoeft het hart tijdelijk minder arbeid te verrichten, waardoor angineuze pijn wordt opgeheven.

Dit medicijn verwijdt ook de coronaire arteriën (= kransslagaderen) van het hart waardoor het hart beter wordt doorbloed.

De werking op het hart begint ca. 15-20 minuten na inname van een tablet en ca. 30 minuten na inname van een capsule.

De werkingsduur is ongeveer 8 uur per tablet of capsule en ca. 9 uur per Durette- of Diffutab-tablet

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging en duizeligheid bij opstaan van bed of stoel (= orthostatische hypotensie), afnemend na verloop van tijd en/of na aanpassing van de dosering

Duizeligheid, afnemend na verloop van tijd en/of na aanpassing van de dosering

Hartkloppingen, afnemend na verloop van tijd en/of na aanpassing van de dosering

Hoofdpijn, vooral aan het begin van de behandeling

Misselijkheid, afnemend na verloop van tijd en/of na aanpassing van de dosering

Rood gezicht, vooral aan het begin van de behandeling

Vermoeidheid, afnemend na verloop van tijd en/of na aanpassing van de dosering

Wisselwerkingen

Alcohol

Bloeddrukverlagers (= antihypertensiva), met een vaarverwijdende (= vasodilatoire) werking

Sildenafil (= Viagra®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tablet(ten) na de maaltijd innemen met wat water.

De tabletten met gereguleerde afgifte zonder kauwen innemen met vloeistof.

De 'Durette'-tablet kan worden gehalveerd.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk ook niet af van het voorschrift als de werking tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Sterke bloeddrukdaling (= hypotensie), hartfrequentie-shock, toename, blauw worden (= cyanose), spierschokken (= convulsies), bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017