Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 04990

Werkzame stof

Cefalotine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: cefalosporinen

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof: 1 gram cefalotine (bevat ook natrium).

Fabrikant/Leverancier

EuroCept B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor dit antibioticum

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor cefalosporinen

Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor penicillinen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Raadpleeg hierover uw arts.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed
op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor cefalotine.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk)raken

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische effecten)

Braken

Diarree

Injectieplaats, pijn en ontsteking met bloedstolselvorming (= tromboflebitis)

Leverenzymen in bloed, toename: omkeerbaar (= reversibel)

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Plassen, meer en vaker (= polyurie)

Ureumgehalte van bloed, verhoogd (= uremie)

Wisselwerkingen

Aminoglycosiden

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking)

Etacrynezuur (= Edecrin®)

Furosemide (= Fusid®, Lasiletten®, Lasix®, Lasix Retard®)

Polymyxinen

Probenecide

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie het bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

U moet medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven niet op eigen initiatief combineren met andere recept-medicijne of zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden namelijk tot ongewenste wisselwerkingen en in ernstige gevallen zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Keflin®

Bijzonderheden

Het poeder voor injectievloeistof bevat 58,3 mg natrium.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Keflin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017