Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 10459-60

Werkzame stof

Clozapine

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Tabletten: 25 mg en 100 mg clozapine

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schizofrenie, wanneer andere medicijnen onvoldoende werkzaam of onwerkzaam zijn gebleken (= therapie-resistente schizofrenie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmerg-woekeringen (= myeloproliferatieve aandoeningen)

Bewusteloosheid (= coma)

Darmverlamming (= paralytische ileus)

Depressie van het centrale zenuwstelsel

Eerder gebleken bloedbeeldveranderingen (granulocytopenie en agranulocytose) t.g.v. medicatie

Geneesmiddelvergiftigingen (= geneesmiddelenintoxicatie)

Hartziekten, ernstige

Leverziekten, ernstige

Lichamelijke instorting (= collaps) t.g.v. hart- en/of vaataandoening (= circulatoir)

Nierziekten, ernstige

Overgevoeligheid voor dit medicijn of andere benzodiazepinen

Psychosen t.g.v. alcoholgebruik of andere middelen

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. het het reactie- en concentratievermogen verminderen en duizeligheid , gezichtsstoornissen (vooral in het begin) en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert o.a. wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen of doet deze geheel verdwijnen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft ook een kalmerende (= sedatieve) werking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bewegings-coördinatie-stoornissen (= extrapiramidale stoornissen), zoals bevingen (= tremoren),

Bloedbeeldveranderingen, ernstige

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypertensie)

Droge mond

Duizeligheid

ECG-veranderingen (ECG = elektrocardiogram)

EEG-veranderingen (EEG = elektro-encefalogram)

Gewichtstoename

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen), vooral aan het begin

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartbijwerkingen

Hoofdpijn

Impotentie, bij mannen

Maagdarmklachten

Motorische onrust (= acathisie)

Pupilverwijding (= mydriasis)

Spierstijfheid (= rigiditeit)

Slaperigheid

Speekselsecretie, toename (= hypersalivatie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Antihistaminica

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Benzodiazepinen

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®)

Fluoxetine (= Prozac®)

Fluvoxamine (= Fevarin®)

Geneesmiddelen die het aantal gegranuleerde witte bloedcellen verminderen (= agranulocytose)

Kalmerende middelen (= sedativa)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Parlodel®)

Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinsonmiddelen

Pijnstillers (= analgetica)

Psychofarmaca, andere

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tablet volgens voorschrift heel innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wel of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Verwarring, spierschokken (= convulsies), koorts, delirium, ademnood, bloeddrukverlaging (= hypotensie), hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën), bewusteloosheid

Bijsluiters

Leponex
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017