Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 108779

Werkzame stof

Lisinopril en amlodipine

Geneesmiddelgroep

ACE-remmers (=lisinopril)

Calcium-antagonisten (=amlodipine)

Samenstelling

Tabletten met 20 mg lisinopril en 5 mg amlodipine

Fabrikant/Leverancier

Gedeon Richter Plc

Jubilant Pharmaceuticals N.V.
RVG 33560-2

Pharmachemie BV
RVG 26330-3
RVG 33797

Centrafarm Services BV
RVG 26361-3

Apotex Europe BV
RVG 27120-3

Ratiopharm Nederland BV
RVG 27273-5

GenRx B.V.
RVG 27289-91

Actavis BV
RVG 27708-10

Mylan BV
RVG 27913-4
RVG 32945
RVG 107449-50
RVG 107452-3

Apothecon BV
RVG 28133-5

Sandoz BV
RVG 28423-6

Wörwag Pharma GmbH
RVG 28718
RVG 28720

Aurobindo Pharma Limited
RVG 32683-6
RVG 100687

Accord Healthcare Ltd
RVG 102218
RVG 102220-1

Pfizer B.V.
RVG 105768-72

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging , zonder bekende oorzaak (= essentiële hypertensie)

Bloeddrukverhoging door nieraandoening (= renovasculaire hypertensie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen in dit medicijn of voor andere ACE-remmers of calciumantagonisten.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond de woning, deelname aan het verkeer en het bestruren of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt amlodipine door de bloedvaten te ontspannen, waardoor het bloed er gemakkelijker doorheen kan stromen. Ook verbetert het middel de bloedtoevoer naar de hartspier.

Lisinopril maakt uw bloedvaten soepeler en verlaagt uw bloeddruk.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), soms ernstig

Diarree

Duizeligheid

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Huiduitslag (exantheem)

Kaliumgehalte van het bloed, toename (= hyperkaliëmie)

Lichaamszwakte, algehele (= asthenie)

Misselijkheid

Nierfunctiestoornissen

Plassen, weinig (= oligurie)

Prikkelhoest

Spierkrampen

Ureumgehalte van het bloed, toename (= hyperuremie)

Vermoeidheid

Spierkrampen

Wisselwerkingen

Bloedglucose-verlagende geneesmiddelen (orale anti-diabetica)

Insuline

Lithium (= Camcolit<®, Litarex®, Priadel®)

Pijnstillers (= analgetica), die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's)

Plasmiddelen (= diuretica)

Middelen die het autonome zenuwstelsel stimuleren (sympathomimetica), zoals efedrine, fenylefrine, xylometazoline en salbutamol (gebruikt om verstopte neus, hoesten, verkoudheid en astma te behandelen)

Immunosuppressiva (gebruikt om de afstoting van transplantaten tegen te gaan, bijv. corticosteroïden, cytotoxische middelen en antimetabolieten)

Allopurinol (gebruikt om jicht te behandelen)

Narcotica, morfine en gerelateerde geneesmiddelen (gebruikt voor het behandelen van ernstige pijn)

Antikankergeneesmiddelen

Kruidenpreparaten die sint-janskruid bevatten (hypericum perforatum).

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Tijdens de behandeling moet het gebruik van alcohol worden vermeden.

Lisonorm mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 18 jaar omdat er geen gegevens zijn over de veiligheid en werkzaamheid.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Lizam
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017