Met of zonder recept

Dit homeopatische middel is zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVH-nummer)

RVH 102875

Werkzame stof

Het is niet precies bekend welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de geneeskrachtige werking van dit homeopathische middel.

Geneesmiddelgroep

Homeopathische middelen

Samenstelling

De creme bevat:
ANTIMONIUM CRUDUM D2
CALENDULA OFFICINALIS ø
CONIUM MACULATUM D2
MERCURIUS IODATUS RUBER D5

Fabrikant/Leverancier

Pascoe Pharmaceutische Praeparate GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Blauwe plekken, ten gevolge van letsel

Kneuzingen

Spierpijn

Verrekkingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid (o.a. jeukende en rode huiduitslag) voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

De werking van dit homeopathische medicijn berust op het gelijkheidsprincipe (= similia-principe). Dit wil zeggen dat de grondstoffen in hogere doseringen bij de mens verschijnselen kunnen veroorzaken die overeenkomen met die van de aandoening die er -in zeer lage doseringen- mee wordt bestreden.

De werking van dit medicijn berust op meerdere grondstoffen. Om die reden valt dit middel onder de complex-homeopathie.

Bijwerkingen

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeukende en rode huiduitslag)

Wisselwerkingen

Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: de crème meerdere malen per dag op de aangedane huid brengen en zachtjes inwrijven.

Dit middel alleen op intacte huid aanbrengen (dus niet op open wonden).

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Hoe te bewaren?

In gesloten verpakking is dit homeopathische middel 5 jaar houdbaar.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

Medicatietrouw

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.

Medicatiebegeleiding

NB. De crème kan als bijwerking rode en jeukende huid veroorzaken (overgevoeligheidsreacties.
Stop in dat geval met het gebruik van de crème en gebruik deze daarna niet meer. Raadpleeg uw (huis)arts als de huiduitslag na 1 week nog niet is verdwenen.

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

De werking neemt volgens het homeopathische principe toe bij grotere verdunning.
Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een dubbele dosering geen bijwerkingen mogen worden verwacht.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.

Bijsluiters

Lymphdiaral Creme
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017