Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 25386

Werkzame stof

Atovaquon en proguanil

Geneesmiddelgroep

Malaria-middelen

Samenstelling

Tablet, omhuld (voor volwassenen): 250 mg atovaquon en 100 mg proguanil-chloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 102480//25386
RVG 109192//25386

Euro Registratie Collectief B.V.
RVG 106593//25386
RVG 108811//25386

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Malaria door infectie met Plasmodium falciparum malaria
Zowel voorkómen (= profylaxe) van malaria als behandeling van malaria-aanvallen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctie, indien ernstig verminderd (creatinine-klaring < 30 ml/min)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof proguanil gaat over in de moedermek

Tijdens gebruik van dit middel geen bortvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt malaria-parasieten (= schizonticide werking)

Bijwerkingen

Angio-oedeem (herhaalde aanvallen van jeukende zwelling van huid en/of slijmvliezen al of niet met roodheid en uitslag)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedbeeldafwijkingen, bepaalde (neutropenie, anemie)

Bloedwaarden, bepaalde omkeerbare veranderingen (verhoogde lever-enzym- en amylase-spiegels)

Braken

Buikpijn

Diarree

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Haaruitval (alopecia)

Huiduitslag

Hoesten

Hoofdpijn

Koorts

Maagpijn

Misselijkheid

Mondzweren

Slapeloosheid

Wisselwerkingen

Metoclopramide (= Primperan®)

Rifabutine (= Mycobutin®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Bepaalde antibiotica (tetracyclinen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen om malaria te voorkómen (= profylaxe): steeds op hetzelfde tijdstip één tablet per dag innemen met voedsel of zuiveldrank.

NB. Twee dagen vóór vertrek beginnen en dan tijdens het verblijf en nog 7 dagen na terugkomst gebruiken.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen bij acute malaria-aanval: gedurende drie achtereenvolgdende dagen 3 x daags 1 tablet innemen met voedsel of zuiveldrank.

Bij braken binnen 1 uur na inname: nieuwe tablet nemen. Indien langer dan 1 uur: tablet overslaan.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Voor een goede werking is van groot belang dat u de medicijnen nauwkeurig volgens voorschrift gebruikt.

Indien u dit medicijn niet nauwkeurig volgens voorschift gebruikt, is de kans dat u malaria krijgt veel groter dan bij correct gebruik. Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift .

Medicatiebegeleiding: behandeling van malaria:

Wanneer u geen of te weinig (= onderdosering) van dit middel gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de malaria niet verdwijnt en u steeds weer nieuwe (= recidiveren) malaria-aanvallen krijgt.

Gebruik nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven. Het is dus belangrijk dat u de kuur afmaakt .

Wanneer u te veel (= overdosering) van dit middel gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen en vergiftigingsverschijnselen (= toxische verschijnselen) toe.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Malarone
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017