Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 30202-3

Werkzame stof

Mycofenolzuurl

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Samenstelling

Tabletten: 180 mg mycofenolzuur (natriumzout) per tablet

Tabletten, omhulde (maagsap-resistent): 360 mg (natriumzout) mycofenolzuur per tablet

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 115353//30202

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 116406//30203

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Immuno-suppressie , onderdrukking van de afstoting van de nier na niertransplantatie.
Dit medicijn wordt toegepast in combinatie met ciclosporine (= Neoral®) en corticosteroïden

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of één of meer van de bestanddelen

Overgevoeligheid voor lacose (= lactose-intolerantie), een te kort aan Lapp-lactase of een slechte glucose-galactose-absorptie.

Kinderen en adolescenten

Let op!

Dit medicijn vergroot de kans op huidkanker. Stel daarom de huid zo min mogelijk aan zon- of UV-licht bloot. Dek uw huid af en/of gebruik een sterk werkzaam zonnebrandmiddel (factor 20 of meer).

Als er infectieverschijnselen (bijv. koorts en keelpijn) of onverwachte blauwe plekken optreden, kan dat wijzen op een ernstige bijwerking (beenmerg-suppressie). Waarschuw in dat geval onmiddellijk uw (huis)arts.

Vraag vóór een inenting (= vaccinatie) eerst advies aan uw (huis)arts.

Raadpleeg uw (huis)arts bij maagdarm-klachten, zoals maagzweer of bloedingen (ook indien eerder gehad)

Raadpleeg uw (huis)arts over het gelijktijdig gebruik van andere medicijnen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts

Informeer onmiddellijk uw (huis)arts als u zwanger bent, denkt te zijn of wil worden.

Gebruik vóór, tijdens en tot 6 weken na de behandeling een geschikte anticonceptie-methode.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel en tot 6 weken na het gebruik geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de weefsel-afstotende activiteit van B- en T-cel-lymfocyten (= immuno-suppressieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

- bloedafwijking: te kort aan witte bloedlichaampjes (= leukopenie), waardoor verhoogde infectie-gevoeligheid
- diarree

Vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- bloedafwijking: te kort aan bloedplaatjes (= trombopenie), met als mogelijk gevolg snel blauwe plekken en verhoogde bloedingsneiging
- bloedarmoede (= anemie)
- boeren
- braken
- buik, opgezette/pijnlijke/gevoelige
- creatinine in bloed, verhoogd
- hoesten
- hoofdpijn
- infecties
- koorts
- leverfunctie-afwijkingen
- maagwand-ontsteking
- misselijkheid
- nierbuisjes-beschadiging
- ontlasting-verlies (= fecale incontinentie)
- spijsvertering, gestoorde
- urinebuis-vernauwing
- urineverlies (urine-incontinentie)
- vermoeidheid
- verstopping (= obstipatie/constipatie)
- winderigheid (= flatulentie)
- zuurbranden

Soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

zie patiëntenbijsluiter

Zelden (bij 1-10 op de 10.000 patiënten)

zie patiëntenbijsluiter

Wisselwerkingen

Aciclovir (= Zovirax®)

Andere afstoting-onderdrukkende middelen (= anti-immunosuppressiva)

Colestyramine (= Questran®)

Ganciclovir (= Cymevene®)

Kool, geactiveerde (bijv. Norit®)

Maagzuur-neutraliserende medicijnen (= antacida)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering: 's morgens en 's avonds 720 mg (= 1440 mg per dag) via de mond innemen (= oraal).

De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. Het is de bedoeling dat u ze dan wel altijd met of zonder voedsel inneemt.

Slik de tabletten altijd heel in met een glas water. Maak de tabletten niet fijn, kouw ze niet en neem nooit gebroken in!

Neem een vergeten tablet altijd zo snel mogelijk in. Neem de volgende tablet(ten) daarna in op het gebruikelijke tijdstip.
Neem de vergeten tablet(ten) niet meer in als u bijna toe bent aan de volgende tablet(ten).
Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker als u denkt dat de dosering niet juist is.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groot risico dat weefsel- of orgaanafstoting plaatsvindt of dat de ziekte die u heeft verergert. Gebruik daarom zonder overleg nooit minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Neem in dat geval altijd eerst contcat op met uw arts.

Als u stopt met het gebruik of de dosering van dit medicijn verlaagt, kan dat de kans op afstoting aanzienlijk vergroten.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Myfortic
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017