Met of zonder recept

Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar uitsluitend bij de apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 109091

Werkzame stof

ECHINACEA PURPUREA HERBA GEDROOGD GEPERST SAP (20-28 = 1)

Geneesmiddelgroep

Kruiden, geneeskrachtige

Samenstelling

Bruistabletten bevatten 176 mg gedroogd perssap van verse bloeiende bovengrondse delen van Echinacea purpurea (L.) Moench (20-28:1).

Fabrikant/Leverancier

SCA Lohnherstellungs GmbH (Swiss Caps)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Griep, verschijnselen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van deze tabletten tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Borstvoeding

Over het gebruik van deze tabletten tijdens borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Nisyleen Echinacea bruistabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van de symptomen van griep. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op
klinisch bewijs.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties

Wisselwerkingen

Er zijn geen klinische interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Hoe te gebruiken?

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Dagelijks één of twee bruistabletten, opgelost in een glas water (circa 200 ml) innemen. De opgeloste tabletten dienen direct te worden opgedronken.
Neem dagelijks 1 of 2 bruistabletten bij de eerste tekenen van griep. Gebruik het product niet

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Hoe te bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de strips en op het doosje. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden Exp. (expiry date).

Medicatietrouw

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.

Medicatiebegeleiding

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit product bevat 17,05 mmol (of 392 mg) natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumarm dieet.

Overdosering

Bij overdosering zullen de bijwerkingen toenemen. Neem contact op met de voorschrijvend arts.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017