Met of zonder recept

Dit zelfzorg-medicijn ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept-geneesmiddel = NR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Rhamnus frangula-bast en sterculiagom

Samenstelling

Granulaat, 375 g: 100 mg frangulabast, 644 mg sterculiagom per gram granulaat.
Het granulaat bevat 1 gram suiker (saccharose) per maatlepel.

Fabrikant/Leverancier

Norgine BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verstopping (= obstipatie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Buikpijn, plotselinge (blindedarmontsteking = appendicitis, darmverlamming = ileus)

Darmvernauwing (o.a. ileostomie en colostomie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voo een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt.

Anthrachinonen gaan, bij gebruik van hoge doseringen, over in de moedermelk en kunnen diarree bij de zuigeling veroorzaken.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel prikkelt de darmwand waardoor de darmwerking (= peristaltiek) toeneemt.

Bijwerkingen

Bovenbuik, onaangenaam gevoel

Diarree, waterige, met verlies van veel water en kalium (bij langdurig gebruik)

Beschadiging van de plexus myentericus

Eiwit in de urine (= albuminurie)

Gewichtsverlies

Spierzwakte

Verkleuring (= pigmentatie) van het slijmvlies van de dikke darm (= colon)

Verkleuring van de ontlasting (geel/bruin)en de urine (roze/rood/violet)

Beschadiging van de plexus myentericus

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen die tot kaliumverlies leiden.

Hartglycosiden (= digoxine, Lanoxin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het granulaat 's morgens na het ontbijt en 's avonds voor het slapen gaan zonder kauwen met veel water doorslikken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Normacol ® Plus

Bijzonderheden

Het granulaat bevat 1 gram suiker (saccharose) per maatlepel.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Normacol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017