Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Oxybuprocaïne

Geneesmiddelgroep

Verdovende oogmiddelen

Samenstelling

Oogdruppels 0,4%, 0,4 ml (voor éénmalig gebruik): 4 mg oxybuprocaïne-hydrochloride per ml
Bevat geen conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Bournonville Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oogheelkundig onderzoek (o.a. oogdrukmetingen)

Verdoving (= anaesthesie) van het oog bij kleine oogheelkundige ingrepen

Bij proefpassen van lenzen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voo een of meer van de bestanddelen of vergelijkbare middelen met para-aminobenzoëzuur-achtige stoffen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder gevaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een plaatselijk verdovende werking (= lokaal-anaesthetische werking). Daarnaast remt het de groei van bacteriën (= bacteriostatische werking).

De werking begint na ca. 15 seconden en duurt 10-20 minuten.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Hoornvlies-beschadiging, lichte (na eenmalige toediening) tot ernstige en onomkeerbare met als gevolg verlies van gezichtsvermogen (na herhaalde toepassing)

Oog-irritatie, licht branderig gevoel na indruppelen

Oogpijn, hevige tot ondraaglijke

Overgevoeligheidsreacties

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen van belang.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door of onder toezicht van een arts toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Oxybuprocaïne Monofree®

Bijzonderheden

Deze oogdruppels bevatten geen conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017